Nové životné minimum zmení od 1. júla niektoré dôchodkové dávky

0 869
Ilustračné foto
Bratislava 21. júna  – Od 1. júla 2017 sa navrhuje zmena životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma životného minima by sa mala zvýšiť na 199,48 eura mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2018 tiež na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku. Informovali dnes o tom dnes v Bratislave predstavitelia Sociálnej poisťovne.

Poisťovňa bude od júla 2017 väčšine dôchodcom, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyššiu sumu dôchodku. Spôsobí to navýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré je 100 % sumy životného minima.

Do 30. júna 2017 je životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 eura mesačne. Základná suma pre dôchodcu ako povinného je 100 % sumy životného minima, teda 198,09 eura mesačne a od 1. júla 2017 bude 199,48 eura mesačne. Základná suma pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % sumy životného minima, teda v súčasnosti 99,04 eura mesačne. Táto suma sa zvýši na 99,74 eura mesačne. Osobitne je stanovená základná suma vtedy, ak je pohľadávkou, v prospech ktorej sa zrážky vykonávajú, výživné na maloleté dieťa.

Zvýšenie sumy životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, kedy suma dôchodku je nižšia ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Po zmene sumy životného minima Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v mesiaci august 2017, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za mesiac júl 2017 zrazené navyše.

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2017 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 239,40 eura mesačne.

Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje vždy suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. Zmena sumy životného minima v druhom polroku 2017 by teda znamenala zvýšenie hraníc minimálneho dôchodku od 1. januára 2018.

Najnižšia hranica, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši zo sumy 269,50 eur mesačne na sumu 271,30 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2018 nebude môcť byť nižšia ako 271,30 eur mesačne.