Nízke úrokové sadzby sú rizikom pre poisťovne

0 563
Ilustračné foto. TASR/AP
BRATISLAVA – Nízke úrokové sadzby na trhu v súčasnosti predstavujú riziko pre poistný sektor. Upozornila na to nielen Národná banka Slovenska (NBS), ale aj samotné poisťovne.

Úrokové sadzby v eurozóne sa už dlhší čas nachádzajú na nízkej úrovni. Ako vysvetlila vedúca tímu špecializujúceho sa na poisťovníctvo v spoločnosti PwC Slovensko Eva Hupková, prostredie nízkych sadzieb pomáha bankovému sektoru a jednotlivým vládam udržiavať úrokové náklady pod kontrolou. Dlhodobo však predstavujú riziko pre poistný sektor, pretože veľká časť životných poisťovní garantuje klientom vopred stanovenú výšku výnosu. „Ak v nasledujúcich pár rokoch ostanú úrokové sadzby na terajšej úrovni, tak sa poskytovatelia životného poistenia budú mať v dlhodobom horizonte čo obracať, aby naplnili svoje sľuby, ktoré dali poistencom. A celá situácia tak môže v strednodobom horizonte stiahnuť výsledky sektora smerom nadol,“konštatovala Hupková.

Jej slová potvrdzujú aj výsledky prieskumu, ktorý PwC realizovala spoločne s organizáciou CSFI. Poisťovne v rámci regiónu strednej a východnej Európy totiž práve nízke úrokové sadzby a vývoj makroekonomického prostredia označili za najväčšie riziko pri ich podnikaní.

Podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) nízke úroky zasahujú do tvorby produktov životného poistenia.„Problémom je situácia v poistných zmluvách uzatvorených v minulosti, kde poisťovne garantujú zhodnotenie, ktoré dnes môžu dosiahnuť iba za cenu investovania do rizikovejších aktív. Týchto klientov sa to však nedotkne, v minulosti dané garancie ostávajú v platnosti,“ konštatoval manažér SLASPO pre životné poistenie Miroslav Čamek.

Zároveň uviedol, že v prípade nových poistných zmlúv tento problém citeľný nie je. „Aj keď pri takejto situácii na peňažnom trhu trpia klienti, keďže im nie je možné garantovať poistné plnenia v takej výške, ako to bolo v čase vyšších úrokových sadzieb a výnosov dlhových cenných papierov v minulosti,“ doplnil Čamek.

Národná banka Slovenska (NBS) tiež upozornila na riziká vyplývajúce z nízkych úrokových sadzieb. Uviedla, že významná časť životných poistiek totiž garantuje pre klientov výnos, ktorý je v súčasných podmienkach ťažko dosiahnuteľný. „NBS monitoruje vývoj na slovenskom finančnom sektore vrátane sektora poisťovní a vplyvu prostredia nízkych úrokových mier,“ priblížila vedúca tlačového oddelenia NBS Jana Kováčová.

Poisťovne tak môžu mať pre nízke úroky na trhu v budúcnosti problém s kapitálom. „Primárne táto vzniknutá situácia nemá dopad na zisk, ale v prvom rade na výšku kapitálu, ktorým musia poisťovne disponovať, aby mohli pokryť všetky svoje záväzky. V prípade, že v minulosti garantované vyššie zhodnotenie nedosiahnu, budú musieť navýšiť svoj kapitál, a tak tento rozdiel vyrovnať,“ vysvetlil Čamek s tým, že ak sa poisťovniam podarí dosiahnuť skutočné výnosy dostatočné na splnenie v minulosti daných garancií klientom, nízke úrokové sadzby ich nemali nijako významne zasiahnuť.

Od januára budúceho roka však majú platnosť nadobudnúť nové zmeny týkajúce sa technickej úrokovej miery (TÚM) v rámci regulácie Solventnosť II. „Poisťovne v tomto režime už nebudú viazané TÚM, ale samy si budú určovať primeranú výšku garantovanej úrokovej sadzby v životnom poistení, pričom musia zohľadniť všetky relevantné riziká,“ spresnila Kováčová. Tieto zmeny sa ale nebudú týkať poisťovní v osobitnom režime. Ich podiel na trhu je však minimálny. „Príprava opatrenia o určení novej TÚM pre tieto poisťovne je aktuálne v legislatívnom procese,“ dodala Kováčová.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP