Nezamestnanosť v Bratislavskom kraji koncom roka 2014 klesla

0 434
Ilustračné foto. TASR - Edmund Orzsik

BRATISLAVA – V Bratislavskom kraji bolo k vlaňajšiemu 31. decembru 21.600 uchádzačov o zamestnanie a medziročne ich počet klesol o 0,8 %. Z toho žien bolo 51,8 % a v porovnaní s koncom roka 2013 sa ich podiel zvýšil o 1,6 %. Na celkovej nezamestnanosti SR sa Bratislavský kraj podieľal 5,8 %.

Najviac záujemcov o zamestnanie bolo v okresoch Bratislava II (3980) a Bratislava V (3971), najmenej v okrese Bratislava I (1063).

Prevládala dlhodobá nezamestnanosť. Viac ako jeden rok bez práce bolo 7833 uchádzačov, ich podiel dosiahol 36,3 % a medziročne vzrástol o 2,5 %. Krátkodobo nezamestnaní bez práce do 3 mesiacov sa podieľali 18,7 %, od 4 do 6 mesiacov 21,6 %, od 7 do 9 mesiacov 13,8 % a od 10 do 12 mesiacov 9,7 %.

Najväčšie skupiny uchádzačov o zamestnanie podľa stupňa vzdelania tvorili nezamestnaní s úplným stredným odborným vzdelaním (30,6 %), s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (21,3 %) a so stredným odborným vzdelaním (18,1 %). Najmenší podiel pripadol na evidovaných s neukončeným základným vzdelaním (0,5 %) a s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (0,7 %).

Podľa pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Bratislave uchádzačov do 24 rokov bolo 14,2 %, od 25 do 54 rokov 70,6 % a vo veku 55 a viac rokov 15,1 %.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 6,13 % a medziročne klesla o 0,04 %. Najvyššia bola v okresoch Malacky (7,43 %) a Pezinok (7,41 %), najnižšia v okrese Bratislava I (4,99 %). V ostatných okresoch sa pohybovala od 5,3 % do 6,67 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 táto miera najviac vzrástla v okrese Bratislava II (o 0,59 %), najviac klesla o 0,4 % v okresoch Bratislava V a Pezinok.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Edmund Orzsik