Nezamestnanosť v 1. kvartáli klesla na 7,1 percent

Miera nezamestnanosti v 1. kvartáli tohto roka podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR medziročne klesla o 1,6 percentuálneho bodu (p. b.) na 7,1 %. Počet nezamestnaných podľa výberového zisťovania pracovných síl sa v tomto období znížil o 19 % na 194.100 osôb.

Z hľadiska vekovej štruktúry sa nezamestnanosť najvýraznejšie znížila vo vekovej skupine 35 až 49 rokov, a to o 18.500 osôb. Medziročný úbytok zaznamenali aj ostatné vekové kategórie, s výnimkou 60 a viacročných, v ktorej sa počet nezamestnaných zvýšil o 1500 osôb.

Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle (18,4 %), obchode (7,6 %) a vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení (7,3 %). Nezamestnanosť vzrástla len v odvetví dopravy a skladovania, a to o 1900 osôb.

Najvyšší počet nezamestnaných bol v 1. kvartáli v Prešovskom (42.400) a Košickom kraji (42.000). Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Nitrianskom o 38,3 % a Žilinskom o 24,7 %. Regionálna miera nezamestnanosti sa pohybovala v rozmedzí od 3,2 % v Trenčianskom kraji do 11 % v Košickom kraji.