Nezamestnanosť absolventov Trenčianskej univerzity je asi päť percent

0 583
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, archívne foto.

TRENČÍN – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne je v uplatnení absolventov na trhu práce na 13. mieste spomedzi 30 univerzít a vysokých škôl na Slovensku. TASR informoval Norbert Jiroš z oddelenia vzťahov s verejnosťou TnUAD.

„Za 18 rokov existencie pripravila univerzita pre prax 18.830 absolventov, ktorých nezamestnanosť sa drží na úrovni približne päť percent. Podľa portálu Profesia.sk patrí Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už druhý rokom medzi TOP 10 univerzít s najvyšším indexom záujmu zamestnávateľov o absolventov. V roku 2013 a 2014 sa univerzita v tomto hodnotení umiestnila na siedmom mieste,“ priblížil Jiroš.

Univerzita podľa neho pôsobí v regióne s vysoko rozvinutým priemyslom a prepojenie s praxou prebieha na viacerých úrovniach – od servisných meraní, cez riešenie technologických problémov až po úlohy aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. Od roku 2013 sa Trenčianska univerzita aktívne zapája do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý prepája študentov s podnikovou sférou, a tým ešte intenzívnejšie zvyšuje uplatniteľnosť svojich absolventov na trhu práce.

„Hlavným zdrojom budovania a modernizácie výskumnej infraštruktúry univerzity sú prostriedky zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, vďaka ktorým univerzita investovala do modernizácie laboratórneho prístrojového vybavenia viac ako desať miliónov eur, a to najmä zo zdrojov Operačného programu Výskum a vývoj. Svojím projektom FunGlass v novom programovom období Európskej únie HORIZONT 2020 sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dostala aj do povedomia Americkej keramickej spoločnosti,“ ozrejmil Jiroš.

TnUAD v Trenčíne má akreditovaných 26 študijných programov a do komplexnej akreditácie, ktorá hodnotí kvalitu študijných programov, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, ich predložila 24 – 14 bakalárskych, päť inžinierskych, dva magisterské a tri doktorandské študijné programy.

„V rámci bilancovania a stanovovania strategických cieľov pre najbližšie obdobie v súčasnosti univerzita pripravuje nový študijný program v oblasti spoločenských vied, pre ktorý získala garanta spĺňajúceho kritéria akreditácie. Úspešnou akreditáciou nového študijného programu univerzita naplní kvantitatívne kritérium začlenenia medzi univerzitné vysoké školy v stanovenom termíne do jedného roka po skončení komplexnej akreditácie,“ uzavrel Jiroš.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Radovan Stoklasa