Neuhradené platby brzdia na Slovensku rozvoj 28 % spoločností

0 422
Ilustračné foto.

Existenčné problémy či zastavenie rastu firiem. Toto sú najčastejšie dôsledky meškajúcich úhrad faktúr zo strany zákazníkov. V rámci celej Európy pre tento problém stopne investície každá štvrtá spoločnosť. O prežitie bojuje až 17 % firiem. Ukázala to najnovšia štúdia European Payment Practices spoločnosti EOS, ktorá sa zaoberá správou a manažmentom pohľadávok.

Na Slovensku meškajúce alebo neuhradené platby brzdia rozvoj investícií v prípade 28 % spoločností. Obavy o vlastné prežitie uviedlo 11 % respondentov. Z hľadiska platobnej disciplíny za tovary a služby s omeškaním platí 23 % zákazníkov. Úplne nevymožiteľné sú pritom 4 % pohľadávok.

V Európe je situácia o niečo lepšia. Faktúry sú uhrádzané neskoro v 19 % prípadov a v 3 % ich zákazníci neplatia vôbec. „Úroveň investícií je dôležitým ukazovateľom rastu spoločností, a teda aj celého hospodárstva danej krajiny. Chýbajúce platby od zákazníkov sú veľmi bolestivé, najmä pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú podporu finančne silných akcionárov,“ uviedol v správe pre médiá konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.

Dôsledky zlej platobnej disciplíny sú v jednotlivých krajinách Európy rôzne. Prieskum ukázal, že v dôsledku neplatenia faktúr až 39 % gréckych spoločností zastaví investície, v Maďarsku a Chorvátsku tak koná každá tretia spoločnosť. V Českej republike a Poľsku investuje menej než 18 % firiem. Naopak, nemecké spoločnosti brzdia investície len v 7 % prípadov.