Nárok na vyrovnávací príplatok by malo mať 916 občanov

0 520
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava 22. novembra (TASR) – Od budúceho roka by malo mať nárok na vyrovnávací príplatok 916 ľudí. Mesačne by mala suma tohto príplatku dosiahnuť 95,5 eura. Predpokladá to Sociálna poisťovňa (SP).

Nárok na vyrovnávací príplatok definuje novela zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zaviedol minimálny dôchodok na Slovensku. Cieľom vyrovnávacieho príplatku je dorovnať rozdiel medzi sumami českého starobného dôchodku a slovenského starobného dôchodku a sumou fiktívneho starobného dôchodku, na ktorý by mali občania nárok, ak by sa spoločný štát nerozdelil. Vyrovnávací príplatok sa má podľa novely zákona vzťahovať na osoby poberajúce dôchodok zo Slovenska a Česka, ak získali najmenej 25 československých rokov dôchodkového poistenia pred 1. januárom 1993 a získali od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 aspoň jeden rok dôchodkového poistenia podľa slovenských právnych predpisov. Zrkadlovú právnu úpravu prijala aj Česká republika, dôchodkové nároky dotknutých občanov bývalého spoločného štátu sa tak budú posudzovať v princípe rovnako.
Tento právny inštitút začne platiť od budúceho roka. „Vyrovnávací príplatok je dávka hradená z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nie je výdavkom zaťažujúcim rozpočet Sociálnej poisťovne,“ upozornil hovorca SP Peter Višváder.
Novelou zákona sa od roku 2016 rozšíri aj okruh poistencov štátu o kategóriu ohrozeného a chráneného svedka. Ako uviedol rezort práce počas schvaľovania právnej normy, svedkovia a chránení svedkovia sú z dôvodu ohrozenia ich života a zdravia v súvislosti s podaním svedeckej výpovede dlhodobo ukrývaní, často aj v zahraničí a podľa potreby aj pod zmenenou identitou, takže nemôžu vykonávať určitý čas zárobkovú činnosť. „V roku 2016 sa predpokladá 10 osôb spadajúcich pod program na ochranu svedkov, za ktoré bude SP hradené poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity z kapitoly Ministerstva vnútra SR,“ dodal Višváder.