Nárok na vyrovnávací príplatok budú mať aj predčasní dôchodcovia 0

0 656
Ilustračné foto. FOTO: TASR

Nárok na vyrovnávací príplatok od 1. januára 2018 vznikne aj poistencovi, ktorý má priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok. Doteraz naň mali nárok len poberatelia starobného dôchodku.

Výška vyrovnávacieho príplatku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku a úhrnu sumy vyplácaného českého starobného dôchodku a vyplácaného slovenského starobného dôchodku.

Suma vyrovnávacieho príplatku sa bude každoročne k 31. januáru určovať nanovo v závislosti od aktuálnej sumy slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku. Vyrovnávací príplatok sa nevalorizuje.

Informáciu poskytla Sociálna poisťovňa.