Narodenie dieťaťa treba nahlásiť čo najskôr, upozorňuje Sociálna poisťovňa

0 678
Ilustračné foto. TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce mamičky, ktorým vznikol nárok na materské, aby nezabudli a po narodení dieťaťa vo vlastnom záujme čo najskôr doručili fotokópiu jeho rodného listu poisťovni.

Matky, ktorým vznikol nárok na materské zo zamestnaneckého pomeru alebo počas trvania ochrannej lehoty, odovzdajú fotokópiu v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. SZČO a dobrovoľne poistené osoby doručia rodný list pobočke podľa miesta trvalého bydliska.

Fotokópia rodného listu nemusí byť overená a je možnosť doručiť ju prostredníctvom pošty, mailom alebo osobne na oddelenie nemocenského poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Je dôležité, aby si matky splnili túto povinnosť, pretože ak poberateľka materského nepredloží rodný list dieťaťa, výplata dávky jej bude pozastavená. Opäť sa obnoví až po doručení fotokópie rodného listu príslušnej pobočke.

Ak sa dieťa narodilo v inom členskom štáte Európskej únie, doklad o narodení dieťaťa Sociálna poisťovňa akceptuje aj v prípade, že je v inom ako slovenskom jazyku.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.