Nájomníci štátnych a obecných bytov môžu o zvýhodnenú kúpu žiadať do konca roka

0 1452
Ilustračné foto. TASR/AP
Nájomníci štátnych a obecných bytov, ktorí majú záujem ich získať do osobného vlastníctva za zvýhodnených podmienok, musia o ich prevod požiadať do 31. decembra 2016. Informovalo o tom dnes Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V prípade, že nájomca do tohto termínu požiada o prevod, vlastník je povinný s ním uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti.

„Túto možnosť do dnešného dňa využilo 90 % pôvodných vlastníkov. V súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky do roku 2020 štát pristúpil k stanoveniu konečného dátumu, do ktorého môžu aktuálni nájomcovia bytov postavených pred rokom 1998 vo vlastníctve miest a obcí požiadať o ich odkúpenie za zvýhodnených podmienok,“upozornil minister Árpád Érsek (Most-Híd).

Možnosť podať žiadosť o prevod vlastníctva týchto bytov potrvá len do konca tohto roka. Po tomto termíne nebude mať vlastník bytu alebo domu povinnosť spomínané nehnuteľnosti nájomcovi predať, respektíve predať za zvýhodnených podmienok. Táto úprava sa podľa rezortu výstavby netýka družstevných bytov.

Cena bytu, zastavaného a priľahlého pozemku nesmie presiahnuť cenu vypočítanú podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.