Najnovšia štúdia odhaľuje tajomstvo investičných úspechov superboháčov

0 1920

Düsseldorf 17. mája (TASR) – Sú tajnostkárske a mimoriadne úspešné. Rodinné kancelárie (Family Offices) superboháčov sú kráľovská trieda vo finančných investíciách. Celé generácie sa riadia predovšetkým jedným mottom, ktorými sú zaviazané bohatým rodinám a dynastiám: majetok sa musí rozmnožovať a najmä zachovávať. Za každých okolností. Informoval o tom denník Handelsblatt.

V rodinných kanceláriách sa pripravujú dlhodobé stratégie, pričom minimálne investície dosahujú zhruba 100 miliónov eur. Obyčajne profesionáli dobre skrývajú svoje karty. Bavorské finančné centrum (BFZ) a nemecká spoločnosť Complementa Investment-Controlling prvýkrát poodhalili oponu.

 

Okrem iného dochádza k záveru, že boháčom prestáva vyhovovať vzostup trhov akcií a dlhopisov. Z toho dôvodu výrazne zabrzdili svoje investície. Podľa štúdie až 73 % kancelárií, ktoré slúžia výhradne jednej rodine, medzičasom označujú svoju chuť riskovať ako neutrálnu, takmer štvrtina riziká úplne odmieta. Len 4 % respondentov má stále chuť riskovať, pritom ešte pred rokom ich bolo 22 %. Najobľúbenejším sídlom pre rodinné kancelárie sú Švajčiarsko a Nemecko.
Štúdia ďalej uvádza, že najdôležitejšou oblasťou je súkromný kapitál. Špecializované investičné firmy získavajú podiely v spoločnostiach. Pomocou rôznych stratégií sa snažia zvýšiť ich trhovú hodnotu a o niekoľko rokov predať alebo uviesť na burzu. Spočiatku sa s týmito podielmi obchoduje na neregulovaných trhoch. Podľa ankety 20 % z 92 správcov majetku sa práve tu snaží investovať viac peňazí a 18 % chce získať viac akciových podielov.
Priame investície v oblasti súkromného kapitálu sú pre priemerne zarábajúcich ľudí takmer nedostupné, keďže na rozdiel od akciových trhov sú tu peniaze viazané zhruba sedem rokov. Obvykle sú potrebné minimálne dvojciferné miliónové sumy, tie však prinášajú výnosy v rozpätí 10 až 30 %.
Pri hľadaní vhodných investícií sa rodinné kancelárie spoliehajú najmä na svoje osobné kontakty. Až 79 % respondentov uvádza, že rozhodujúcu úlohu hrá vlastná sieť kontaktov a 27 % predpokladá, že význam investícií do firiem stúpne. Stredné aj úplne nové podniky budú chcieť rásť a zarábať.
Štúdia prichádza k záveru, že spoločnosť sa z finančného hľadiska bude ďalej deliť. Na jednej strane stoja vlastníci vkladných knižiek a pevne úročených produktov, ktorých znevýhodňuje súčasná politika nulových sadzieb Európskej centrálnej banky. A na druhej strane sú rodinné kancelárie, ktoré zhromažďujú lukratívne a pre väčšinu ľudí takmer nedostupné podiely v oblasti súkromného kapitálu. Súčasne sa zbavujú komodít a dlhopisov, napríklad pevne úročených cenných papierov.
Vzostup rodinných kancelárií po celom svete neustále pokračuje, rastie počet milionárov a miliardárov a rovnako aj počet menších podnikateľov, ktorí vystupujú do vyšších majetkových tried. A nakoniec existujú aj mladí podnikatelia a internetoví pionieri, ktorí získavajú majetok pomocou uvádzania akcií na burzu a predajom svojich firiem. „Boháči sú preto stále bohatší, keďže ich majetok je profesionálne spravovaný,“ uzatvára spoluautor štúdie Wolfgang Gerke.