Najlepšie zarábajú špecialisti, zákonodarcovia a vedúci pracovníci

0 426
Ilustračné foto. TASR - František Iván

BRATISLAVA – Medzi najlepšie zarábajúcich zamestnancov na Slovensku patria ľudia vo veku od 35 do 44 rokov, majú vysokoškolské vzdelanie a pracujú v Bratislave. Najčastejšie sú pritom zamestnaní ako vedúci pracovníci alebo špecialisti v priemysle, obchode, službách, v oblasti informačných technológií, ako aj vo verejnej správe. Vyplýva to z najnovšej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Príjem najlepšie zarábajúcich ľudí pozostáva vo väčšej miere z pravidelných a nepravidelných odmien v porovnaní s „radovými zamestnancami“. Lepšie zarábajúci ľudia tiež pracujú viac hodín. „Podľa údajov z roku 2012 a 2013 najlepšie zarábajúci majú taktiež najvyššiu pravdepodobnosť zostať vo svojej príjmovej skupine z roka na rok,“ uviedla RRZ.

Kým na to, aby sa zamestnanec kvalifikoval medzi najlepšie platených ľudí, musel v roku 2003 zarobiť 3,8-násobok priemerného príjmu, v roku 2013 už musel zarobiť 4,2-násobok priemeru.

Väčšina najlepšie zarábajúcich ľudí pritom podľa analýzy pracuje v troch hlavných triedach zamestnaní. Sú buď zákonodarcovia či riadiaci pracovníci, ďalej špecialisti a napokon technickí a odborní pracovníci. „Z pohľadu charakteristiky firiem vyše 65 % najlepšie platených pracuje vo veľkých firmách s viac ako 100 zamestnancami a až 70 % z nich pracuje v Bratislavskom kraji,“ priblížila RRZ.

Slovenský daňovo-odvodový systém je progresívny. Ako vyplýva z analýzy, najlepšie zarábajúci ľudia odvedú až 8,3 % celkových daní a odvodov zo zamestnaneckých zárobkov, pričom ich príjem predstavuje 6,8 % celkových zamestnaneckých príjmov. „Priemerne odvedú približne 29 % svojho príjmu do verejných rozpočtov, pričom objem nimi platených priamych príspevkov štátu predstavuje rovnakú sumu ako suma priamych daní a odvodov dolnej štvrtiny zamestnancov na príjmovej škále,“ dodala RRZ.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR – František Iván