Najhoršie/najlepšie platení zamestnanci: Rozdiel miezd je štvornásobný

0 618
Ilustračné foto. TASR - František Iván

Reprezentatívna vzorka zisťovania vykonaného spoločnosťou zahŕňa vyše 8000 zamestnávateľov s vyše miliónom zamestnancov. Pozrite sa, ktoré pozície sú na tom najlepšie.

Bratislava 10. septembra (TASR) – Mzdy na Slovensku síce rastú, ale ich rozloženie je nerovnomerné. Potrebné je preto zvyšovanie minimálnej mzdy. Skonštatoval to štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, a to na základe zistení rezortu práce prostredníctvom Informačného systému o cene práce (ISCP).
Mzdy na Slovensku rastú a po druhé, že ich rozloženie je nerovnomerné. Ukazuje sa, že mzdové rozdiely majú tendenciu sa zväčšovať. Toto všetko je východiskom pre nevyhnutný vládny zásah, ktorým je v trhovom hospodárstve zvyšovanie minimálnej mzdy,“ uviedol Ondruš. Upozorňuje, že medián miezd je na úrovni dvoch tretín priemeru a 10 % najlepšie zarábajúcich má plat v priemere takmer štvornásobne vyšší, ako je plat najslabšie zarábajúcich.

Ako uviedol rezort práce, z prieskumu vyplynulo, že zo všetkých relevantných faktorov vplývajúcich na výšku mzdy zamestnancov má faktor zamestnanie najvýznamnejší vplyv. Najlepšie sú na tom riadiaci zamestnanci, manažéri a vedúci. Za nimi nasledujú špecialisti, technici a odborní pracovníci. Najnižšie mzdy v priemere poberajú zamestnanci pracujúci v zamestnaniach s nízkou úrovňou pracovnej zodpovednosti a potrebných špeciálnych zručností a vedomostí, teda ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Medzi konkrétne zamestnania, ktoré boli v 2. štvrťroku tohto roka najslabšie odmeňované, patria napríklad opatrovatelia, asistenti pre domácu starostlivosť starších osôb, zdravotne postihnutých, nasledujú pomocníci v kuchyni, ruční práči a žehliari, či upratovačky a zametači. „Ich mesačná mzda pri plnom pracovnou úväzku sa v priemere pohybuje v intervale od 427 eur po 534 eur,“ uviedlo ministerstvo.

Zamestnania, ktoré sú v priemere najlepšie platené, sú všetky zamestnania vo vedúcich a riadiacich pozíciách. Okrem nich patria do tejto skupiny zamestnaní aj lekári špecialisti, finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva, systémoví analytici, vývojári softvéru, či finanční a investiční poradcovia a agenti. Priemerná mzda ľudí, ktorí sú vo vedúcich a riadiacich pozíciách, sa pritom pohybuje v intervale od 1668 eur a vyššie.

Prieskum tiež ukázal, že ľudia, ktorí pracovali na plný úväzok bez prerušenia, zarobili v 2. štvrťroku tohto roka v priemere 969 eur mesačne. Medián má pritom hodnotu 763 eur a určuje koľko zarába takzvaný stredový zamestnanec. Ukázalo sa tak, že presná polovica zamestnancov na Slovensku zarába viac ako medián a druhá polovica zamestnancov zarába od mediánu menej. „V aktuálnych podmienkach Slovenskej republiky zarába 65 % zamestnancov menej, ako je vykazovaná priemerná mzda, približne tretina zamestnancov má nadpriemerné mzdy,“ skonštatoval rezort práce.

Štatistické zisťovanie Informačného systému o cene práce (ISCP) pre MPSVR SR vykonáva spoločnosť Trexima Bratislava. Reprezentatívna vzorka zisťovania vykonaného spoločnosťou za 2. štvrťrok 2015 zahŕňa vyše 8000 zamestnávateľov s vyše miliónom zamestnancov.