Na zateplenie rodinného domu bude možné získať dotáciu 6500 eur

0 1023
TASR/Jozef Ďurník

BRATISLAVA   – Majitelia rodinných domov budú môcť tento rok získať štátny príspevok na ich zateplenie. Dotácia na zateplenie domu, ktorý sa využíva na bývanie aspoň 10 rokov, môže dosiahnuť 30 % oprávnených nákladov, najviac však 6500 eur. Príspevok zavádza novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, účinná od dnešného dňa.

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie zverejní ministerstvo výstavby začiatkom roka. Budú sa podávať prostredníctvom elektronického formulára. O príspevok bude možné požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahovať sa bude aj na práce začaté po 31. decembri 2014.

Rezort považuje poskytovanie dotácií pre vybrané oblasti rozvoja bývania za dôležitú formu štátnej podpory. K úprave zákona o dotáciách pristúpil vzhľadom na požiadavky vzniknuté aplikáciou platného znenia v praxi a potrebu stanovenia nových a spresňujúcich podmienok pri ich poskytovaní.

„Navrhovaná zmena zákona súvisí s doplnením nového účelu, na ktorý je možné poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu. Zároveň sa stanovuje definícia kúpy nájomného bytu, ako aj doplnenie a spresnenie podmienok poskytnutia dotácie pri kúpe nájomných bytov,“ uviedlo ministerstvo.

Zároveň budú môcť obce v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti získať od štátu o 10 % vyššiu dotáciu na obstaranie nájomných bytov pre sociálne slabších. Výška dotácie na obstaranie nájomných bytov v okresoch ako Rožňava, Revúca či Rimavská Sobota by sa tak mala pohybovať od 40 do 85 % nákladov v závislosti od typu nehnuteľnosti.