Na výzvu Sociálnej poisťovne reagovalo 1424 zamestnávateľov

0 1098
Bratislava 23. januára  – Sociálna poisťovňa po decembrovom teste po prvý raz v januári rozoslala zamestnávateľom výzvy na nepredložené výkazy poistného. Nesplnenú povinnosť za november 2016 pripomenula zamestnávateľom formou SMS alebo e-mailu.

Rozoslala 10.078 SMS a e-mailov spolu 7561 zamestnávateľom. Doručených bolo 9641 upozornení. Následne 1424 zamestnávateľov zaslalo mesačný výkaz poistného, čo je 14,77-% úspešnosť z doručených výziev.

„Sociálna poisťovňa plánuje pokračovať v upozorňovaní odvádzateľov poistného, najmä zamestnávateľov a SZČO. Ústretovo ich chce upozorňovať najmä na nedoplatky poistného a nepredložené výkazy, a takto im pomáhať, aby predišli dlhodobému zanedbaniu povinností a z toho vyplývajúcich problémov v budúcnosti,“ povedal Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.