Na Slovensku sa zlepšila v tomto roku platobná disciplína

0 1209
Ilustračné foto. TASR/AP

BRATISLAVA – Na Slovensku sa zlepšila platobná disciplína medzi firmami a konečnými zákazníkmi. Vyplýva to z aktuálnej štúdie European Payment Practices spoločnosti EOS, podľa ktorej ukazovateľ nevymožiteľných pohľadávok klesol v tomto roku v porovnaní s vlaňajškom o polovicu. A to zo 6 % na 3 %.

Za zlepšením v oblasti nevymožiteľných pohľadávok možno hľadať ozdravenie podnikateľského prostredia.„Firmy dosahujú väčšiu likviditu a sú schopnejšie splácať svoje dlhy aj kvôli poklesu úrokových sadzieb,“ uviedol v štúdii konateľ spoločnosti venujúcej sa manažmentu pohľadávok v EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.

Pri pohľade na platobnú disciplínu ostatných krajín východnej Európy rovnaké zlepšenie z hľadiska objemu nevymožiteľných pohľadávok možno badať u južných susedov v Maďarsku. Tým tiež tento podiel medziročne klesol o 3 %. Naopak, Poliaci sa pri tomto ukazovateli zhoršili, a to z 2 % v roku 2014 na tohoročné 4 %.

Celkovo ale za Európu na základe EOS štúdie možno konštatovať, že za rok 2015 sa platobná morálka zlepšila. Zákazníci platia faktúry načas v 78 % prípadov, vlani to bolo 75 %.

Podľa štúdie však problematickým zostáva fakt, že existencia nevymožiteľných pohľadávok stále ohrozuje prežitie firiem. Každý siedmy podnikateľský subjekt vo východnej Európe totiž priznal, že sa obáva svojej existencie práve kvôli tomu, že sa mu nedarí vymôcť svoje peniaze od dlžníkov. V západnej Európe priznalo túto hrozbu 13 % firiem.

Spoločnosť EOS Group sa zaoberá správou a manažmentom pohľadávok. Štúdia vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest, pričom bola zostavená na základe odpovedí 2800 respondentov na rozhodovacích pozíciách z 13 európskych krajín. Oslovených bolo 200 spoločností v jednotlivých krajinách.