Na podporu malých a stredných podnikov štát plánuje 210 miliónov eur

0 563
Ilustračné foto. TASR/AP

BRATISLAVA – Štát plánuje vyčleniť viac ako 210 miliónov eur na podporu malých a stredných podnikov. Určené sú aj na podporu start-upov a spin-off firiem, ktoré sú v gescii Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Opatreniami sa má zabezpečiť ich systematická podpora počas prvých štádií podnikania, majú sa vytvoriť vhodné podmienky pre rast ich konkurencieschopnosti.

„Podpora sa bude poskytovať v rámci častí Operačného programu Výskum a inovácie (VaI). Cieľom je tiež znížiť počet zanikajúcich firiem. Bude smerovať do nových a začínajúcich podnikov aj prostredníctvom grantov a finančných nástrojov. Návrh rieši tiež problém obmedzeného prístupu k financovaniu, ktorý začínajúce firmy ohrozuje,“ povedala TASR hovorkyňa MH SR Miriam Žiaková.

Finančné schémy môžu byť kombinované s grantovou zložkou a podľa hovorkyne rezortu podporu tak budú môcť dostať aj nové podniky bez podnikateľskej histórie.

Program Slovensku schválila Európska komisia ešte v októbri minulého roka (28.10.). Ide o spoločný dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu a MH SR ako sprostredkovateľského orgánu pre poskytovanie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Má zabezpečiť prostredie priaznivé pre inovácie. Určený je pre všetky subjekty, ktoré sa do procesu vedia zapojiť. V programovom období 2014 – 2020 zabezpečí začínajúcim aj existujúcim malým a stredným podnikom komplexnú a širokospektrálnu podporu.