Na konferencii 3R sa hovorilo o nezamestnanosti a podpore Gemera

0 495
Ilustračné foto. FOTO TASR/archív.

Tornaľa 30. júna (TASR) – Cieľom Konferencie 3R – riadený rozvoj regiónov, ktorá sa uskutočnila dnes v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali, bolo upozorniť na nutnosť podpory regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Ako uviedol Marián Štúrik, hovorca občianskeho združenia (OZ) Naša Sobota, ktoré ju zorganizovalo, chcú upozorniť na problémy okresov Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca.
„Tieto regióny sú dlhodobo na popredných miestach v rebríčkoch nezamestnanosti. Majú zlú ekonomickú situáciu a nachádzajú sa už symbolicky desať minút po dvanástej. Týmto chceme upozorniť vládu a kompetentné orgány, aby vzniknutú situáciu začali riešiť čím skôr,“
zdôraznil Štúrik.

Jedným z hlavných výsledkov konferencie bol podpis Memoranda 3R – O podpore regiónov s vysokou nezamestnanosťou. „Cieľom memoranda je podpismi širokého spektra signatárov podporiť navrhnutý rámec krokov pre ďalšiu komunikáciu s predstaviteľmi vlády a štátnych inštitúcií,“ priblížil Štúrik. Ako dodal, na konferencii sa zúčastnilo približne 150 starostov a primátorov z okresov Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca a memorandum podpísalo vyše 130 zástupcov rôznych inštitúcií. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať také množstvo podporovateľov memoranda,“ povedal Štúrik.

Memorandum obsahuje niekoľko kľúčových bodov, ktorých splnenie by podľa Štúrika mohlo regiónu pomôcť. „Za predpokladu zníženia dane z príjmu právnických osôb by sa mohol dostať do výhodnejšej pozície z hľadiska príchodu možných investorov. Druhým bodom je vybudovanie cesty R2, kde sa OZ Naša Sobota pripojí k všetkým existujúcim iniciatívam,“ prisľúbil hovorca. Tretím bodom má byť pomoc zo strany štátu.„Vieme si napríklad predstaviť, že niektoré štátne inštitúcie, ktoré nemusia byť zákonite v Bratislave či iných veľkých mestách, by sa mohli presunúť do týchto zaostalejších regiónov,“ priblížil konkrétnu predstavu Štúrik.

Na konferencii vystúpila aj riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote Lívia Koóšová.„Ako jeden zo signatárov memoranda vítam a podporujem iniciatívu tohto OZ, hlavne čo sa týka cieľa zvyšovania zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti, ktorá je v našom regióne dlhodobo veľmi vysoká,“ uviedla. Podľa jej ďalších slov rimavskosobotskému úradu práce sa darí znižovať mieru nezamestnanosti, ktorá je najvyššia v celej SR. „V období od 1. januára 2013 do mája 2015 sa nám podarilo vďaka aktívnym opatreniam na trhu práce znížiť vyše 32-percentnú nezamestnanosť na súčasných 28,22 percenta,“ povedala riaditeľka. Nešlo o administratívne zníženie, pripustila však, že na znížení zamestnanosti sa nepodieľal príchod žiadneho významnejšieho investora do regiónu.

Primátor Tisovca a zároveň predseda Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu Peter Mináč vo svojom vystúpení spomenul aj problematiku výstavby rýchlostnej komunikácie R2. „To, čo bolo prisľúbené na výjazdových zasadnutiach vlády, sa nedá plne realizovať, pretože predstava dotiahnutia investora do týchto okresov je závislá aj od vybudovania infraštruktúry,“ podotkol. Ako ďalej spomenul, momentálne sa buduje R2 smerom od Zvolena a ďalšie investície do tejto rýchlostnej komunikácie by mohli nasledovať v budúcich rokoch.

Mináč naznačil, že samotná rýchlostná cesta nemusí stačiť. „Celková situácia v demografickom vývoji svedčí o tom, že som si nie úplne istý, či sa nám podarí tento región dostať do takej podoby, aby sme boli konkurencieschopní v takej miere ako napríklad Nitra či iné regióny v blízkosti centra,“ zdôraznil. Podľa neho tiež chýba výraznejšie centrum, ktoré by stabilizovalo aj ostatné menšie mestá v regióne. „Verím však, že sa nám podarí presvedčiť politikov všetkých strán a hnutí, že túto pomoc potrebujeme. Nikto nesmie hazardovať s takouto iniciatívou, ktorá tu vznikla a má podporu občanov,“ podotkol.

Touto konferenciou sa však podľa organizátorov diskusia len začína. „V najbližšom období by región mal navštíviť minister a štátny tajomník Ministerstva financií SR a rokovať o obsahu memoranda,“ informoval Štúrik. Pozvaní boli aj ďalší, napríklad splnomocnenec vlády pre rómske komunity, minister hospodárstva, minister práce, sociálnych veci a rodiny či minister zahraničných vecí v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou.