Mnohodetné rodiny v Bratislave môžu požiadať o finančný príspevok

0 656
Ilustračná snímka. FOTO: TASR - Radovan Stoklasa
Bratislava 8. júna – Hlavné mesto aj tento rok finančne podporí mnohodetné rodiny, ktoré majú najmenej štyri nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území Bratislavy. Samospráva vyčlenila zo svojho rozpočtu na finančnú podporu mnohodetných rodín 50.000 eur, ktoré bude udeľovať na základe posúdenia žiadostí pracovnou skupinou. Vyplýva to z materiálu, ktorí v máji schválili mestskí poslanci.
Záujemcovia môžu o príspevok požiadať magistrát raz ročne, a to od 1. júna do 31. augusta. Súčasťou žiadosti sú fotokópie rodných listov detí, doklad o uhradení platieb a potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska o poberaní príspevku a prídavku na dieťa. Pracovná skupina posúdi každú žiadosť individuálne a odporučí výšku finančného príspevku pre každého žiadateľa.

Mnohodetné rodiny môžu príspevok použiť na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch či jaslí a materskej školy na území Bratislavy. Takisto môžu požiadať o príspevok za účasť na výlete alebo súťaži, ktoré organizujú školské zariadenia, rovnako aj za účasť v tábore, na lyžiarskom výcviku či za pobyt v škole v prírode. Príspevok možno použiť aj na preplatenie cestovného lístka MHD v Bratislave. Akceptované sú podľa mesta iba platby vykonané vždy po 1. januári.

Žiadosť a zásady poskytovania príspevku nájdu záujemcovia na webovej stránke bratislavskej samosprávy v časti Život v metropole v oblasti Sociálna pomoc.