Mladí Prievidžania môžu súťažiť o pracovnú zmluvu

0 929

Do projektu je v Prievidzi zapojených viacero zamestnávateľov a úrad práce plánuje v rámci neho zaradiť celkovo 50 uchádzačov v rôznych firmách.

Prievidza – Umožniť uchádzačom o zamestnanie do 29 rokov získať pracovnú zmluvu a zamestnávateľom zapracovať si zamestnanca bez priamych vstupných nákladov je cieľom pilotného projektu pod názvom Úspešný štart k zamestnaniu, ktorý spustili úrady práce v Prievidzi a Dunajskej Strede. V metropole hornej Nitry sa do projektu zapojilo už viacero zamestnávateľov.

Ide o regionálny projekt v zmysle paragrafu 54 zákona o službách zamestnanosti, pričom jeho cieľom je ponúknuť možnosť mladým nezamestnaným uchádzať sa o pracovnú pozíciu u zamestnávateľa. „Zamestnávateľ môže v rámci tohto regionálneho projektu zapracovávať na pracovnú pozíciu jedného až troch uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, vedených v evidencii najmenej jeden mesiac, a má možnosť ich jeden až tri mesiace skúšať ešte pred prijatím jedného z nich do pracovného pomeru. Má tak možnosť vybrať si z nich toho najlepšieho, ktorý je najvhodnejší na ponúkanú prácu. Takže vlastne o jedno pracovné miesto ako keby uchádzači súťažili. Snažia sa, aby každý z nich bol pre daného zamestnávateľa najzaujímavejší, najlepší, preto sa snažia tú prácu robiť čo najlepšie,“ uviedol pre TASR riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR v Prievidzi Radko Gavliak.

Ako ďalej ozrejmil, zamestnávateľovi nevznikajú počas trvania tohto projektu žiadne priame náklady. „Uchádzači o zamestnanie dostávajú finančné prostriedky priamo od úradu práce ako príspevok na zapracovanie vo výške životného minima, čo predstavuje 198,09 eura mesačne. Okrem toho si môžu uplatňovať ďalšie výdavky na stravovanie, náklady na poistenie pre prípad škody a takisto aj cestovné náhrady. Maximálne môže úrad poskytnúť finančný príspevok na jedného uchádzača vo výške 265 eur mesačne,“ vyčíslil.

Uchádzači vykonávajú zapracovanie v rozsahu 25,5 hodiny týždenne. Do projektu je v Prievidzi zapojených viacero zamestnávateľov a úrad práce plánuje v rámci neho zaradiť celkovo 50 uchádzačov v rôznych firmách. „Celkový počet zamestnávateľov, u ktorých vieme uchádzačov do projektu zapojiť, závisí aj od toho, či zamestnávatelia požiadajú o jedného, dvoch alebo troch uchádzačov. Pokiaľ by každý z nich žiadal troch uchádzačov, tak by sme mohli zapojiť do projektu až 17 zamestnávateľov. Našou úlohou je, samozrejme, pomáhať zamestnávateľom pri hľadaní vhodných uchádzačov na nahlásené pracovné pozície, a to nielen v tomto prípade. Preto im ponúkame aj možnosť zorganizovania výberového konania s vhodnými uchádzačmi,“ dodal Gavliak.

Ako pripomenul štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš, hlavným motívom, prečo rezort práce menil predvlani zákon o službách zamestnanosti, bolo to, aby úrady a ich regionálni partneri dostali väčší priestor na samostatné rozhodovanie. „Som rád, že máme v Prievidzi taký konkrétny príklad, kde úrad práce využíva ten priestor, ktorý novela zákona priniesla. A prináša aj nejaké originálne riešenie a myslím si, že aj atraktívne pre mladých ľudí. Svojím spôsobom reaguje na tie podmienky, v ktorých práve tento konkrétny úrad funguje,“ poznamenal.

Regionálny projekt schválilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR ešte v júni minulého roka. Ak výstupy po ukončení tohto projektu budú pozitívne, projekt sa ponúkne aj do iných regiónov. Projekt, na ktorý získal prievidzský úrad práce zo štátneho rozpočtu 40.000 eur, núka možnosť uzatvárania dohôd do konca apríla a potrvá do septembra tohto roku.