Mladí ľudia môžu nájsť riešenia efektívneho hospodárenia s vodou

0 668
Ilustračné foto. FOTO TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica – Mladí ľudia do 30 rokov môžu až do konca januára 2017 zasielať svoje návrhy efektívneho riešenia hospodárenia s vodou. Súťaž Pre vodu organizuje už po druhý rok Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé a jej cieľom je prepojiť mladých s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy získajú finančnú odmenu. Konkrétny problém zo zoznamu zadaní si súťažiaci môžu vybrať zo zoznamu zverejneného na www.sutazprevodu.sk.

„Zadania nám poslali samosprávy, mimovládne organizácie i školy. Týkajú sa zachytávania dažďovej vody, revitalizácie ramena Váhu, mokrade v Pruskom či riešenia erózie pôdy a záplav pri prívalových dažďoch v obci Sebedín-Bečov,“ konštatovala Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis. Súťažiaci môžu spracovať vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou.

Súťažný návrh okrem popisu riešenia musí obsahovať aj rámcový odhad financií a vyhodnotenie rizík riešenia. Odborná porota následne vyberie šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do marcového finále. Pred ním budú mať finalisti možnosť absolvovať tréning prezentačných zručností v partnerskej organizácii v Čechách.

„Pri hodnotení sa kladie dôraz na inovatívnosť a komplexnosť riešenia problému vzhľadom na tému súťaže – efektívne a k prírode šetrné hospodárenie s vodou,“ doplnil Marek Sokáč, mentor a člen hodnotiacej poroty.

Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť tak, ako budú potrebovať.