Mladí farmári dostanú zvýhodnené platby na hektár už koncom tohto roka

0 502
Ilustračné foto. TASR - František Iván

BRATISLAVA – Mladí farmári do 40 rokov, ktorí do polovice mája (15. 5.) požiadali Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o priame platby, dostanú už koncom tohto roka zvýhodnené platby na hektár.

Okrem štandardnej – jednotnej platby na plochu, ktorá sa v tomto roku pohybuje okolo 130 eur na hektár, dostanú navyše, ak o to požiadali, na každý hektár obhospodarovanej pôdy okolo 60 eur. Ďalších približne 70 eur, ak splnili podmienky pre poskytnutie platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Ide o takzvanú platbu za ekologizáciu, na ktorú majú už v tomto roku nárok všetci farmári v SR, nielen mladí. Dodržali napríklad rozmanitosť plodín, neporušovali trvalé trávne porasty, alebo vyčlenili nejakú plochu ako oblasť ekologického záujmu. O túto platbu mohli žiadať po prvý raz do 15. mája.

„Program na podporu mladých farmárov v sebe zahŕňa cez I. pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ schému priamej platby financovanej zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Platba je určená fyzickým osobám, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť. Pre mladých poľnohospodárov sa poskytne žiadateľovi, ktorý je oprávnený na získanie jednotnej platby na plochu. Ďalšou podmienkou je, že po prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ podniku, alebo už takýto podnik založil počas piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o jednotnú platbu na plochu (SAPS) a zároveň nemá v roku prvého podania žiadosti o platbu SAPS viac ako 40 rokov veku,“ objasnil pre TASR hovorca rezortu Peter Hajnala. Doplnil tiež, že žiadateľ o platbu pre mladých poľnohospodárov musí byť absolventom strednej alebo vysokej školy s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním a škola, ktorú absolvoval, je buď v SR, alebo v inom členskom štáte Európskej únie.

PPA v súčasnosti žiadosti vyhodnocuje. Prvé rozhodnutia s výškou sumy, na ktorú majú mladí farmári nárok, by mali dostať už od 1. decembra 2015. Po tom, čo rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť, PPA im zašle prostriedky na účty, ktoré uviedli v žiadosti.

Mladí farmári budú môcť okrem toho využívať aj ďalšie možnosti pomoci a podpory.

„V rámci rezortu pripravujeme nový úverový produkt pod názvom ‚Moja pôda pre mladých‘, a to v podobe predstavených podporných nástrojov v Koncepcii podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov. Tento úverový produkt bude naviazaný na čerpanie nenávratného finančného príspevku na začatie podnikania pre mladých farmárov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a bude lepšie reflektovať ich potreby,“ doplnil Hajnala.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – František Iván