Ministerstvo chce motivovať žiakov pri výbere študijných odborov

0 600
Ilustračná snímka. FOTO: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava – Ministerstvo školstva chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce. V spolupráci s ministerstvom práce, ako aj stavovskými, profesijnými a odborovými organizáciami preto pripravilo zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.

„Žiakom základných škôl, ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka,“ uviedol komunikačný odbor rezortu školstva. Okrem toho školy na takýchto žiakov dostanú o 10 percent zvýšený normatívny príspevok.

Rovnako vypracovalo ministerstvo školstva aj zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Na žiakov študujúcich v týchto odboroch bude normatív o 10 percent znížený.