Miera nezamestnanosti dosiahla v 4. štvrťroku 2014 úroveň 12,6 %

0 638
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – V 4. štvrťroku 2014 klesol počet nezamestnaných na Slovensku medziročne o 10,8 % na 344.800 osôb. Bol to najnižší počet nezamestnaných od 3. štvrťroka 2009. Súčasne sa počas roka postupne znižovala aj miera nezamestnanosti. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2013 sa znížila o 1,6 percentuálneho bodu (p. b.) na 12,6 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

U mužov klesla nezamestnanosť o 2,5 p. b. na 11,9 % a u žien o 0,6 p. b. na 13,5 %. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok 2014 oproti 3. štvrťroku 2014) klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 3,9 % na 341.200 osôb.

Pokles ovplyvnila predovšetkým dlhodobá nezamestnanosť, teda osoby nezamestnané dlhšie ako jeden rok. Ich počet sa oproti 4. štvrťroku 2013 znížil o 42.200 na 222.300 osôb. Podiel tejto kategórie nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti tvoril 64,5 %, čo bolo o 3,9 p. b. menej ako v 4. štvrťroku 2013. Počet nezamestnaných sa zvýšil len v kategórii nezamestnaných do jedného mesiaca o 15.900 a viac ako jeden mesiac až tri mesiace o 6.200 osôb. V úhrne krátkodobá nezamestnanosť (do 1 roka) sa zvýšila o 500 na 122.600 osôb.

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nepracovali, tvorili 24,1 % celkovej nezamestnanosti. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle 19,8 %. V tomto odvetví sa nezamestnanosť znížila o 17.600 osôb. Najviac vzrástla nezamestnanosť v administratívnych službách, a to o 3200 osôb.

Najvyšší počet nezamestnaných bol v Prešovskom kraji (65.400) a Banskobystrickom kraji (61.500). Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Trenčianskom kraji o 17,5 %. Najvyššia regionálna miera nezamestnanosti 17,9 % bola v Banskobystrickom kraji. Miera nezamestnanosti sa znížila vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Košickom kraji, o 2,9 p. b.

V roku 2014 nezamestnanosť medziročne klesla o 7,1 % na 358.700 osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 1 p. b. na 13,2 %.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Radovan Stoklasa