MH SR: Najväčší podiel na exporte SR mali vlani vozidlá a televízory

0 804

BRATISLAVA – Najvýznamnejšou komoditou slovenského exportu zostali aj vlani vozidlá s 25-% podielom na celkovom vývoze. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v prvej monitorovacej správe o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie rokov 2014 až 2020, ktorú by na svoje stredajšej (11.11.) schôdzi mala zobrať na vedomie vláda SR. 

Za vozidlami v roku 2014 nasledovali elektrické stroje a prístroje s 21-% podielom na exporte, pričom najvýznamnejšou komoditou v tejto skupine boli televízne prijímače. <i>“V období rokov 2011 až 2014 podiel vozidiel a elektrických strojov a prístrojov na celkovom vývoze SR neustále rástol,“</i> zdôraznil rezort hospodárstva.

Medzi ďalšie významné komodity vývozu SR vlani patrili jadrové reaktory, kotly a prístroje s 12,3-% podielom na celkovom exporte, nerastné palivá a minerálne oleje (4,7-% podiel), železo a oceľ, najmä ploché valcované výrobky zo železa (4,7 %), plasty a výrobky z nich (2,8 %), kaučuk a výrobky z neho, hlavne pneumatiky (2,6 %), predmety zo železa a ocele (2,4 %), nábytok, najmä sedadlá do automobilov (2 %) a obuv (1,6 %). „Ostatné komodity sa podieľali na celkovom vývoze 20,8 %,“ dodalo MH SR v správe.

Súvisiace články