Mesačné výkazy treba posielať aj vtedy, keď je prerušené zamestnanie

0 652
TASR/Michal Svítok
Ilustračné foto.

Bratislava – Mesačný výkaz poistného a príspevkov sú zamestnávatelia povinní zasielať za všetkých zamestnancov, ktorým trvá pracovný pomer a ktorých evidujú v stave zamestnancov. 

V mesačných výkazoch preto zamestnávatelia uvádzajú aj tých, čo majú prerušené sociálne poistenie napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky alebo neplateného voľna, aj tých, čo majú vylúčenú povinnosť platiť poistné napr. z dôvodu poberania materského alebo práceneschopnosti. Platí to aj v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva len jedného zamestnanca a toho sa prerušenie alebo vylúčenie týka.

„Ak prerušenie alebo vylúčenie trvá celý mesiac, zamestnávateľ v mesačnom výkaze uvedie pri zamestnancovi počet dní 0 a vymeriavací základ 0. Až keď s uvedeným zamestnancom rozviaže pracovný pomer a nemá už žiadneho zamestnanca, výkaz nezasiela. Vtedy je povinný odhlásiť sa do ôsmich dní aj z registra zamestnávateľov – prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.