Mastenec na Gemeri majú ťažiť na základe neplatnej licencie

1 1420
TASR/Milan Kapusta

Bratislava – Spor o licenciu na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome opäť naberá na obrátkach. EuroGas, ktorý je materskou spoločnosťou bývalého vlastníka licencie firmy Rozmin, v podnete na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR upozornil, že licencia na ťažobné práva bola ešte v apríli 2005 vydaná nezákonne. „Ťažobné práva získala spoločnosť VSK Mining. Tá sa však nezúčastnila verejnej súťaže o túto licenciu, čo nám potvrdil aj Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi listom zo 4. augusta. Ťažobné práva začala využívať potom, ako víťaz tendra, spoločnosť Economy agency RV, zanikol bez likvidácie. Pre tieto dva dôvody považujeme vlastníctvo ťažobnej licencie na mastenec v Gemerskej Polome spoločnosťou VSK Mining a neskôr Eurotalc za nezákonné,“ povedal pre TASR predseda predstavenstva spoločnosti EuroGas Wolfgang Rauball.
Podľa Rauballa tento právny názor potvrdil Najvyšší súd SR svojím rozhodnutím v roku 2011. Hlavný banský úrad však nekonal v súlade s týmto výrokom a licenciu ponechal v rukách spoločnosti VSK Mining. Tá medzičasom zmenila obchodný názov na Eurotalc, ktorého 100-% vlastníkom je Schmid Industrieholding. „My sme preto v zákonnej lehote do 6. augusta 2015 napadli toto rozhodnutie,“ dodal Rauball. MH SR v stanovisku pre TASR potvrdilo, že podnet právnych zástupcov spoločnosti Rozmin dostalo a odmietlo, že by banské autority postupovali v minulosti nesprávne. „Postup Hlavného banského úradu a obvodného banského úradu prebiehal v medziach zákonov upravujúcich vecnú a procesnú stránku problematiky spolu s akceptovaním rozhodnutí súdov a prokuratúry SR,“ uviedlo komunikačné oddelenie MH SR s tým, že nie je dôvod na preskúmanie právoplatného rozhodnutia. „Napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom, pričom boli zohľadnené aj ostatné náležitosti podľa ustanovenia paragrafu 65 odseku 2 správneho poriadku,“ píše sa v stanovisku rezortu hospodárstva.

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome, o ktoré sa vedie spor, objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete so zásobami na úrovni minimálne 85 miliónov ton. „Od roku 2006 do konca roku 2014 v rámci povolenej banskej činnosti pri racionálnom využívaní výhradného ložiska mastenca v dobývacom priestore Gemerská Poloma boli vydobyté a základkovým materiálom spätne založené štyri dobývacie komory. Pri otvárke, príprave a dobývaní výhradného ložiska mastenca bolo celkom vyťažených takmer 13.000 ton suroviny,“uviedlo MH SR.

Hoci sa spoločnosť Rozmin ako bývalý vlastník licencie do roku 2004 nedostala k začatiu ťažby, Rauball považuje toto číslo za vtip. „Ťažba mastenca v Gemerskej Polome má potenciál dosiahnuť 100.000 až 200.000 ton ročne. Uvádzaných 13.000 ton je tak mesačná produkcia. Pritom deklarujú, že toto množstvo vyťažili za osem rokov,“ zdôraznil Rauball, ktorý pre odobratie ťažobnej licencie v roku 2004 inicioval v mene spoločnosti EuroGas medzinárodnú arbitráž na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícii (ICSID). Arbitráž sa začala v roku 2014 a v rámci nej EuroGas ako žalobca požaduje od SR náhradu 3,2 miliardy USD (2,9 miliardy eur) za zmarenú investíciu. Verdikt arbitráže pred ICSID sa očakáva na jar budúceho roka. „Arbitráž na pôde ICSID znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb,“ povedala v minulosti advokátka Jana Martinková z právnickej kancelárie Advocatus Martinková.

EuroGas hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,65 miliardy USD (1,5 miliardy eur). EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. MF SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.