Majitelia nových dovážaných vozidiel musia zaplatiť DPH

0 1255
Ilustračné foto. TASR - Štefan Puškáš

BRATISLAVA – Majitelia nových motorových vozidiel dovážaných na Slovensko musia zaplatiť daň z pridanej hodnoty (DPH).

Podnikatelia registrovaní na DPH dňom ich nadobudnutia a ostatní do siedmich dní a v tej istej lehote daň aj zaplatiť, inak im hrozia sankcie. Vzťahuje sa to aj na autá, ktoré nemajú viac ako šesť mesiacov a majú odjazdených menej ako 6000 kilometrov.

„Ak si takýto dopravný prostriedok v zahraničí zakúpi akákoľvek osoba, čiže aj nezdaniteľná fyzická osoba, teda nepodnikateľ, ktorá nie je registrovaná pre daň a nemá pridelené číslo osobného účtu daňovníka (OÚD), má na Slovensku povinnosť podať daňové priznanie a nadobudnutý majetok zdaniť slovenskou DPH. Na druhej strane má nárok získať uvedené vozidlo od zahraničného predajcu bez cudzej DPH,“ upozornila hovorkyňa slovenskej Finančnej správy (FS) Patrícia Macíková. Mnohí podľa nej o povinnosti nevedia a zbytočne sa tak vystavujú riziku sankcií.

Nové auto je v zákone o DPH zadefinované ako ‚pozemné motorové vozidlo, ak nemá najazdených viac ako 6000 km, alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky‘. Zákon o DPH stanovuje kupcovi takého vozidla povinnosti, na ktoré je relatívne málo času. K daňovému priznaniu musí priložiť aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe. Neregistrované osoby musia daňový úrad požiadať aj o pridelenie čísla OÚD. Finančná správa preto takýmto príležitostným nadobúdateľom nového dopravného prostriedku odporúča, aby čo najskôr kontaktovali svojho správcu dane. „Vzhľadom na zákonný termín sedem dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku, daňový úrad v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom pridelí číslo OÚD bezodkladne,“ ubezpečila hovorkyňa FS.