M. DRAGHI: Nezamestnanosť mladých je vysoká, Európa to musí riešiť

0 588

Dublin 22. septembra  – Posilnenie zotavovania ekonomiky eurozóny umožní pokračovať v redukcii nezamestnanosti mladých ľudí, uviedol dnes v Dubline prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. Nezamestnanosť v tejto vekovej kategórii je však stále vysoká a je potrebné to riešiť.

Draghi povedal, že na udržanie demokracie, sociálnej súdržnosti a dôvery verejnosti je potrebné, aby Európa dôsledne riešila otázku nezamestnanosti mladých. Medzi hlavné príčiny vysokej miery nezamestnanosti v tejto kategórii v niektorých krajinách eurozóny patria segmentácia pracovného trhu a slabé odborné vzdelávanie. Na zvýšenie šancí pre ľudí vo veku do 25 rokov zamestnať sa sú podľa Draghiho potrebné aj efektívne inštitúcie v tejto oblasti.

Poukázal na to, že pretrvávajúce vysoké rozdiely v nezamestnanosti mladých v jednotlivých krajinách eurozóny, čo bol problém aj pred nástupom finančnej krízy v roku 2008, si vyžadujú špecifické kroky v oblasti vzdelávania a fungovania pracovného trhu. Navyše, ako dodal, očakáva sa rast mobility pracovnej sily naprieč krajinami aj sektormi. To si bude vyžadovať prijatie adekvátnych krokov na nadnárodnej úrovni.