Lekári vlani posúdili vyše 27.000 žiadateľov o invalidný dôchodok

0 1086
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne (SP) v roku 2015 posúdili na základe žiadostí o invalidný dôchodok zdravotný stav 27.497 osôb. Ide takmer o rovnaké číslo, ako tomu bolo za rok 2014, keď posúdili 27.748 žiadostí.

Celkovo bolo v minulom roku uznaných 22.350 invalidít, v roku 2014 to bolo 22.665 uznaných nárokov na invalidný dôchodok, pričom z tohto počtu malo určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 5824 žiadateľov o dávku. V 5147 prípadoch nebola posudkovým lekárom invalidita uznaná, keďže žiadatelia nespĺňali zdravotné kritériá na uznanie invalidity.

V rámci kontrolnej činnosti poberateľov invalidných dôchodkov posúdili posudkoví lekári pri kontrolnej lekárskej prehliadke 49.548 poberateľov invalidného dôchodku, oproti 49.087 poberateľov dávky v roku 2014.

V 44.019 prípadoch bola naďalej uznaná invalidita s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. V 3694 prípadoch bolo percento invalidity zvýšené z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. Z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu poberateľa dávky, bolo znížené percento invalidity v 1425 prípadoch a zrušená invalidita bola v 410 prípadoch.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v rámci lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia posudzujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistenca na účely určenia invalidity, ktorá je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.