Kultúra prevencie preniká do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

0 545
Ilustračné foto
Ilustračné foto. FOTO TASR/archív.

Zapojte sa do budovania kultúry prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To je v roku 2015 téma Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Pripadá na 28. apríla a od roku 2003 sa pripomína na podnet Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

BRATISLAVA – V súčasnosti 865.000 ľudí zomrie alebo sa zraní pri výkone práce. Kultúra prevencie v oblasti BOZP na národnej úrovni je kultúra, v ktorej sa právo na bezpečné a zdraviu prospešné prostredie rešpektuje na všetkých úrovniach. Vlády, zamestnávatelia a pracujúci sa aktívne zapájajú do vytvárania a zabezpečenia takého prostredia formou zavedenia právnych systémov, pričom je riadne definovaná zodpovednosť a povinnosti a kde sa princípu prevencie dáva skutočne priorita – to je kultúra prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, informovala ILO na svojej webovej stránke.
K ILO sa v otázke BOZP spravidla pripája aj Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) so sídlom v španielskom Bilbau a Medzinárodná asociácia sociálnej bezpečnosti (ISSA) so sídlom v Ženeve. Hlavným cieľom tohto svetového dňa je propagovať bezpečnú, zdravú a dôstojnú prácu.
EU-OSHA propaguje kultúru prevencie rizík chorôb z povolania a zlepšovania pracovných podmienok na Starom kontinente a usiluje o to, aby sa z Európy stalo „bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovisko“.
Na celom svete choroby z povolania ostávajú jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich s pracoviskom. Aj preto je cieľom Svetového dňa BOZP upriamovať pozornosť verejnosti na účinnosť prevencie chorôb z povolania na pracoviskách.
Podľa odhadov odborníkov Medzinárodnej organizácie práce každý rok zomrie na pracovisku 2,3 milióna osôb. Navyše, okolo 160 miliónov nových prípadov je hlásených s chorobou z povolania a vyše 300 miliónov ľudí sa stane obeťou pracovného úrazu bez smrteľného následku, dodala ISSA.