Ku koncu marca dávky v hmotnej núdzi poberalo 138.880 ľudí

0 647
Ilustračné foto
Ilustračné foto. FOTO TASR/archív

Ku koncu marca tohto roka bolo na dávky v hmotnej núdzi odkázaných 138.880 ľudí. Medzimesačne sa počet poberateľov zvýšil o 144, medziročne však počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi klesol o 35.314. Vyplýva to z aktuálnych štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

BRATISLAVA – Po zohľadnení ostatných členov rodiny bolo na dávky v hmotnej núdzi odkázaných celkovo 286.095 osôb, čo z celkového počtu obyvateľov na Slovensku predstavuje 5,28 %.
Ako ďalej vyplýva zo štatistík ústredia práce, najviac ľudí dostávalo finančnú pomoc v hmotnej núdzi v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava a Kežmarok. Len v Rimavskej Sobote sa počet poberateľov spoločne s posudzovanými osobami vyšplhal ku koncu marca na 16.623 ľudí.
Naopak, najmenej na dávky v hmotnej núdzi boli odkázaní občania v bratislavských okresoch, kde bolo na dávky odkázaných od 0,33 % do 0,74 % ich obyvateľov. Medzi bratislavské okresy sa zaradil aj okres Senec.
Z hľadiska poradia krajov, najvyšší počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi bol v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Najmenej odkázaných ľudí na dávky bolo v Bratislavskom kraji.