Konfederácia odborových zväzov chce zvýšiť platy štátnych zamestnancov

0 1055

Bratislava 21. júla (TASR) – Platy štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore by mali v budúcom roku vzrásť o 7 %. S takouto požiadavkou dnes prišla Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR na prvé kolo kolektívneho vyjednávania so zástupcami vlády, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a samosprávnych krajov. KOZ zároveň navrhla, aby zostali zachované všetky už nastavené benefity v aktuálne platných kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa s výnimkou zvýšenia prídelu do sociálneho fondu o 0,25 %.

Podľa prepočtov KOZ SR valorizácia platov zamestnancov verejného sektora o 7 % predstavuje sumu 317,7 milióna eur vrátane dane a odvodov za zamestnancov a zamestnávateľa.„Odhad reálneho dopadu valorizácie na verejné financie, teda očistený o odvody do poistných fondov, daní z príjmu a príjmov štátneho rozpočtu z tovarov a služieb zo zvýšenej spotreby, ktoré sa priamo alebo nepriamo vrátia späť do verejných financií, sa pohybuje na úrovni približne 136,7 milióna eur,“ vyčíslila v správe pre médiá hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.

Zároveň uviedla, že zo strany vlády bol prezentovaný návrh zvýšenia tarifných platov o predpokladanú mieru inflácie na rok 2016, teda o 1,3 %, s čím zástupcovia zamestnancov nesúhlasili.„Aj vzhľadom na ešte nezverejnený návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2016 pre obe kolektívne zmluvy zostali otvorené otázky zvýšenia tarifných platov, prídelu do sociálneho fondu a odchodného nad rozsah zákona o jeden funkčný plat. Návrh ostatných už platných sociálnych benefitov zástupcovia vlády akceptovali,“ doplnila Nemethová.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční po vzájomnej dohode pravdepodobne v auguste tohto roka.