KLUB 500: Firma Gestamp Nitra by mala využiť miestnych dodávateľov

0 656
TASR/Pavol Ďurčo
Bratislava 17. septembra  – Firma Gestamp Nitra, s. r. o., ktorá žiada od štátu investičnú pomoc, by sa podľa návrhu Klubu 500 mala zaviazať využiť miestnych dodávateľov. Vyplýva to z pripomienkového konania k zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.

„Klub 500 víta príchod nových investorov a investícií na Slovensko, nakoľko tieto sú pri správnom nastavení predpokladom ďalšieho rozvoja lokálnych subdodávateľských reťazcov a rastu HDP Slovenska. Klub 500 preto navrhuje, aby sa investor v rámci poskytnutia investičných stimulov zaviazal k využitiu lokálnych dodávateľov,“ priblížil v zásadnej pripomienke Klub vlastníkov a spoluvlastníkov podnikov zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Rezort hospodárstva SR však túto pripomienku neakceptoval.

V zverejnenom zámere MH SR uviedlo, že spoločnosť Gestamp Nitra, s. r. o., žiada od štátu investičnú pomoc 9 miliónov eur na vybudovanie nového závodu na výrobu oceľových a hliníkových lisovaných dielov pre automobilový priemysel v Lužiankach, v okrese Nitra, vo forme dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

„Realizácia investičného zámeru v nominálnej výške 100 miliónov eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2021 vytvorí 229 nových pracovných miest,“ spresnil rezort hospodárstva.

Podstatou investičného zámeru je vybudovanie nového závodu na produkciu lisovaných oceľových a hliníkových dielov pre osobné vozidlá, pričom celá plánovaná produkcia sa bude následne predávať slovenským výrobcom osobných automobilov.

Gestamp Nitra, s. r. o., so sídlom v Bratislave vznikla 14. augusta 2014 pod obchodným menom Kalegra, s. r. o. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Jej jediným spoločníkom je španielska firma Gestamp Automoción, S. A., Abadiano.

Podľa MH SR bola skupina Gestamp založená v roku 1997. V súčasnosti je považovaná za lídra v navrhovaní a výrobe automobilových kovových komponentov a jedného z najväčších svetových výrobcov v automobilovom priemysle. Počet zamestnancov žiadateľa pomoci na úrovni skupiny v roku 2014 dosiahol 31.744.