Každý zákrok v prípade choroby alebo úrazu treba poisťovni dokladovať

0 985
TASR/František Iván

Bratislava – V prípade úrazu či choroby v zahraničí by mal postihnutý ihneď privolať zdravotnú pomoc a následne kontaktovať poisťovňu. Treba tak urobiť nielen pri náročných úkonoch, či drahších úhradách, ale aj pri bežných ambulantných ošetreniach. Operátor poradí čo robiť aj čoho sa vystríhať.

Podľa Daniely Šulcovej z Komunálnej poisťovne základný balík cestovného poistenia do zahraničia (v rámci EÚ) kryje všetky liečebné náklady v každom zdravotnom zariadení. V rámci nich hradí poisťovňa aj pobyt v nemocnici, nutnú operáciu, lieky kúpené na lekársky predpis, zubné ošetrenie, lekárom predpísané náhradné okuliare pri úraze, zapožičanie bariel, invalidných vozíkov a iných zdravotníckych prístrojov a pomôcok na lekársky predpis, náklady záchrannej služby alebo taxislužby, ale aj náklady spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného.

Vo výnimočných prípadoch základný balík uhradí aj cestu na návštevu chorého, predĺženie pobytu kvôli hospitalizácií, alebo ubytovanie pre poisteného aj pre jedného rodinného príslušníka. Každý takýto úkon si však vyžaduje, aby bol riadne dokladovaný príslušnej poisťovni.

V rámci liečebných nákladov cestovného poistenia je zahrnuté aj zubné ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí. Zubárovi sa predloží asistenčná karta, ktorú poistencovi vydá poisťovňa pri uzatvorení zmluvy. Potrebné je však vyžiadať si od neho lekársku správu s uvedením zákrokov, ktoré vykonal a túto následne predložiť poisťovni. V prípade, ak bol zákrok zaplatený v hotovosti, treba žiadať doklad o zaplatení a následne najneskôr do 30 dní po návrate na Slovensko písomne oznámiť poistnú udalosť.

Po úraze či náhlej chorobe okamžite treba vyhľadať lekársku pomoc a hneď, ako to bude možné, oznámiť udalosť poisťovni. Kontakty sú k dispozícii v zmluve. Lekárovi treba predložiť asistenčnú kartu a vyžiadať si potrebné dokumenty, ako je lekárska správa s uvedením diagnózy, zoznam vykonaných lekárskych výkonov, originálny účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom, za prevoz, potvrdenie polície a pod.