K poisteniu pristupujú ľudia zodpovednejšie až po tridsiatke

0 420
Ilustračné foto
Ilustračné foto

Bratislava 2. apríla (TASR) – Priemerný vek novomanželov na Slovensku sa pohybuje okolo 32 rokov u mužov a 29 rokov u žien. V súvislosti so stabilizáciou partnerských vzťahov, ustálenia zamestnania či založením rodiny, si až v tomto veku ľudia začínajú uvedomovať zodpovednosť za seba a voči blízkym osobám.

Z údajov spoločnosti Groupama Garancia poisťovne, a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu vyplýva, že v tomto období si ľudia najčastejšie uzatvárajú prvé životné poistenie, ktoré slúži na ich vlastnú ochranu a zároveň aj ochranu celej rodiny. „Pre mladých ľudí je dnes špecifické aj poistenie finančných záväzkov, a to hlavne bankových úverov,“ hovorí Tomáš Kalivoda, riaditeľ Groupama Garancia poisťovne, a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu.

V prípade poistenia majetku je situácia odlišná. Poisťovne evidujú zvýšený záujem najmä v obdobiach medializovania prípadov poškodenia súkromného majetku živelnými pohromami alebo náhodnými rizikami, ako je napr. požiar či úder blesku. Príklady z televíznych správ sú pre mnohých impulzom, aby konečne niečo urobili pre ochranu svojho majetku.

„Ak majú ľudia majetok, napríklad rodinný dom v rizikovejších oblastiach, kde častejšie hrozia povodne alebo záplavy, vo všeobecnosti prejavujú o poistenie vyšší záujem ako tí, ktorí žijú v meste v bytovom dome. Pomerne početnú skupinu tvoria aj klienti s hypotekárnymi úvermi, pri ktorých banky požadujú aspoň základné poistenie nehnuteľnosti. Trend uzatvárania majetkových poistných zmlúv je v zásade stabilný, hoci v prípade živelných pohrôm a kalamít rastie záujem o poistenie nehnuteľností a domácností. Zvýšený záujem badať aj v obdobiach, keď sa dobre predávajú nehnuteľnosti, resp. keď majú banky akcie na podporu hypotekárnych úverov,“ konštatuje Kalivoda.

Gramotnosť Slovákov v oblasti poistných produktov sa zlepšuje. „Je to spôsobené rozmachom webových portálov, ktoré sa venujú problematike poisťovania. Mnohé z nich obsahujú on-line porovnávače a poistné kalkulačky, pomocou ktorých sa dá rýchlo získať prehľad o poistných produktoch na trhu. Svedčia o tom veľké nárasty on-line predaja poistných zmlúv,“ tvrdí Kalivoda.

On-line poistenie je najpopulárnejšie pri zákonných poistkách na motorové vozidlá či havarijnom a cestovnom poistení. Nevýhodou webových stránok je, že zatiaľ nevedia úplne interaktívne komunikovať s klientom. Nedokážu tak presne zhodnotiť jeho potreby a navrhnúť mu optimálne riešenie. Nie vždy platí rovnica, že najnižšia cena je tou najlepšou ponukou. Ideálnym postupom je získať na webe prehľad a následne kontaktovať odborníka. Klienti sa však s prosbou o radu najprv obracajú na ľudí zo svojho okolia, o ktorých vedia, že pracujú v poisťovníctve. Čo sa týka menej bežných alebo zložitejších poistných produktov, klienti väčšinou hľadajú pomoc skôr od odborníkov.

„Zmeny v nákupných zvyklostiach klientov budú v budúcnosti viesť stále k väčšiemu využívaniu nákupu poistných produktov cez internet alebo cez nezávislých a overených odborníkov, ktorí pre klienta spravia audit všetkých poistných produktov na trhu, presne na mieru podľa požiadaviek,“ uzatvára Kalivoda.