K oživeniu cien mlieka zrejme nepríde ani v zvyšnej časti tohto roku

0 694

Bratislava – K oživeniu cien mlieka asi nepríde ani v zvyšnej časti tohto roku, a to predovšetkým pre „skokové“ medziročné navýšenie produkcie, najmä v krajinách EÚ-15. Vyplynulo to z rokovania agrárnych komôr krajín V4 (Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory – SPPK, Agrárnej komory ČR, Maďarskej agrárnej komory a Národnej rady agrárnych komôr Poľska), ktoré sa konalo v českých Židlochoviciach 9. a 10. júna 2016.

Ako ďalej o podujatí informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, nadvýroba v krajinách EÚ-15, spoločne so stratou ruského trhu a ochladnutím čínskeho dopytu spôsobili masívny príliv mliečnych výrobkov do strednej a východnej Európy, čo v krajinách Vyšehradskej štvorky prispelo k poklesu ich cien. Podľa vyjadrenia delegácií spôsobuje masívny tlak dovozov ďalšie obmedzovanie produkcie mlieka u miestnych chovateľov. „S poľutovaním bolo konštatované, že Európska komisia (EK) doteraz nebola schopná adekvátne reagovať a necháva svoje, najmä nové, trhy likvidovať.“

Prezidenti komôr podľa Holéciovej tiež upozornili, že situácia poľnohospodárov a spracovateľov je v krajinách V-4 horšia aj vďaka nekalým praktikám maloobchodu. Obchodné reťazce zneužívajú svoju významnú trhovú silu vo vyjednávaní s dodávateľmi, negatívne nastavujú obchodné prirážky na domáce produkty, tlačia cenu smerom nadol a nútia dodávateľov, aby pokrývali ďalšie náklady, napríklad na propagačné akcie či nepredaný tovar. Reťazce tiež preferujú tovar z krajín, v ktorých má sídlo ich materská spoločnosť, čím prispievajú k zvyšovaniu dovozu potravín s vyššou pridanou hodnotou, čo ďalej znižuje podiel domácej produkcie.

EK by podľa poľnohospodárskych komôr V-4 mala podniknúť kroky na zrušenie ruského embarga a otvorenie ruského trhu pre agrovýrobky z EÚ a zároveň hľadať nové odbytiská. Mala by tiež prehodnotiť tzv. referenčné prahy a zvýšiť intervenčnú cenu o 10 % pre sušené odstredené mlieko a o 25 % pre maslo. Bolo by tiež treba presadzovať a podporovať vývoz za pomoci exportných refundácií pre sektor mlieka a bravčového mäsa, využiť exportné úvery na to, aby sa z únijného trhu odstránila nadprodukcia, ako aj umožniť členským štátom využiť v rámci rozvojovej humanitárnej pomoci uplatnenie potravín.

Agrokomory prerokovali tiež vývoj cien agrokomodít, vegetačný vývoj hlavných a špeciálnych plodín, negatívne dopady extrémnych vplyvov počasia či hospodárenie s vodou a platby za jej odber. Delegácie sa tiež vzájomne zoznámili s harmonogramami výplat pomoci, pretože ich meškanie spôsobuje poľnohospodárom značné prevádzkové problémy.