Je dobré aktualizovať si finančné plány a zároveň ich aj dodržiavať

0 514
Ilustračné foto

Záujem urobiť si poriadok vo financiách prichádza najčastejšie spolu s novoročnými predsavzatiami, no málokto v ich napĺňaní vydrží až do konca roka. Dôvodom je nesprávne vytvorený návyk, ale aj nízka miera finančnej gramotnosti.

Podľa Marianny Bojdovej, odborníčky na osobné financie z Partners Group SK, ak má byť domáci rozpočet zdravý počas celého roka, je nutné revitalizovať finančný plán. „Dobrý finančný rok sa začína dôkladnou analýzou finančných tokov, nastavením cieľov a úpravou plánu. Prax nám ukazuje, že prevažná väčšina Slovákov nepozná vlastný cash flow. Len veľmi malé percento vie, kam smeruje väčšia časť príjmov. Prehľad majú len o sumách, ktoré odchádzajú na splácanie hypotéky, či rôznych predražených bezúčelových úverov,“ vysvetľuje Bojdová.

Ako pomôcku uvádza pravidlo ideálnych finančných mier 10:20:30:40, ktoré odzrkadľuje zdravý domáci rozpočet. Znamená to, že 10 % z príjmu sa odloží na tvorbu krátkodobej rezervy, 20 % na vytváranie dlhodobých aktív, maximálne 30 % sa minie na mesačné splátky úverov a zo zostávajúcich 40 % sa zabezpečuje bežná spotreba, kam patrí strava, oblečenie, doprava, zábava a iné.

„Dôležité miesto pri plánovaní majú tiež finančné ciele. Tým najdôležitejším vždy bude finančná rezerva vo výške šesťnásobku mesačného príjmu. Chráni pri nečakaných výdavkoch a pri krátkodobej strate zamestnania,“ radí Bojdová.

Podľa nej finančný trh sa zo dňa na deň mení a finančné inštitúcie pravidelne prichádzajú s novými ponukami. Rovnako sa však menia aj príjmy, ciele či potreby. „To, čo sme vlastnili alebo riešili pred piatimi či desiatimi rokmi, dnes už nemusí zodpovedať aktuálnym potrebám. Aktuálny stav zistíte iba podrobnou inventúrou v peňaženkách a na účtoch,“ tvrdí odborníčka.