Jaguar Land Rover by mal pri Nitre zamestnať do 4000 ľudí

0 2191

Bratislava – Nový závod na výrobu automobilov pri Nitre s kapacitou 150.000 až 300.000 kusov vozidiel ročne vytvorí 2.000 až 4.000 nových pracovných miest. Okrem toho sa predpokladá aj zvýšenie sekundárnej zamestnanosti v oblasti subdodávok, služieb a logistiky. Vyplýva to zo zverejneného investičného návrhu „Automotive Nitra Project“, ktorý na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA) predložila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Závod má postaviť britská automobilka Jaguar Land Rover. Predpokladané investičné náklady sú v zámere vyčíslené na viac ako 1 miliardu eur. „Investičné náklady boli určené predbežne, na základe všeobecne uznávaných jednotkových cien pre jednotlivé činnosti,“ priblížila agentúra.

Začiatok výstavby závodu sa predpokladá v roku 2016, začiatok prevádzky 2018 až 2019. „Termín začatia a ukončenia výstavby a montáže technologických liniek spresní investor v súčinnosti s dodávateľom stavby a technológie,“ konštatuje sa v zámere.

Výmera plôch výrobného závodu bude predstavovať 200 až 300 hektárov (ha). V zámere uvedené parcely budú vo vlastníctve navrhovateľa a sú v súčasnosti definované ako orná pôda, trvalý trávny porast, ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria lokalizované mimo zastavaného územia obcí. Dotknuté územie vrátane externej infraštruktúry bude mať v katastrálnom území Lužianky výmeru 265,4 ha, Čakajovce 78,3 ha, Zbehy 32,1 ha, Dražovce 229,6 ha, Mlynárce 73,7 ha a Zobor 55,1 ha.

Výrobný závod Automotive Nitra bude podľa SARIO zameraný na výrobu vozidiel na báze hliníka, vďaka čomu poskytne Slovensku príležitosť získať významné know-how umiestnením prevádzky využívajúcej procesy a technológie na intenzívne spracovanie hliníka.

Predstavitelia britskej automobilky Jaguar Land Rover v utorok (11.8.) informovali, že so slovenskou vládou podpísali dokument o zámere postaviť svoj nový závod v Nitre. Definitívne rozhodnutie o výstavbe bude nadväzovať na štúdiu uskutočniteľnosti a očakáva sa do konca tohto roka. Nový závod má podľa automobilky doplniť jej existujúce výrobné kapacity vo Veľkej Británii, Číne, Indii, ako aj továreň v Brazílii, ktorá je práve vo výstavbe.

Výberu Slovenska podľa automobilky predchádzala dôkladná analýza viacerých lokalít v Európe, Spojených štátoch a Mexiku. V prospech SR hovorí silná sieť dodávateľov a dobrá logistická infraštruktúra, informovala firma.