J.Richter: Chceme vytvoriť priaznivé podmienky pre sociálne podniky

0 536
TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 20. septembra – Sociálne podnikanie na Slovensku by malo dostať novú zákonnú podobu. Rezort práce už vypracoval zámer zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Vďaka tejto právnej úprave by mohli začať vznikať nové podniky najmä v znevýhodnených okresoch, ktoré by mohli dať prácu ľuďom, ktorí sa nedokážu zamestnať. Zámer dnes schválila vláda a poverila rezort práce predložiť konkrétny návrh zákona vládnemu kabinetu do 4. novembra tohto roka. Do pripomienkového konania by mal byť predložený do 25. septembra.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) na dnešnej tlačovej konferencii vyčíslil, že štát bude mať k dispozícii 120 miliónov eur na podporu tejto oblasti. Zdroje majú ísť z Operačného programu Ľudské zdroje, ale aj z grantov či pôžičiek, ktoré sú na tento účel pripravené. „Cieľom zákona je vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do neho poriadok, odstrániť prekážky, ktoré by rozvoju sociálnej ekonomiky bránili, vytvoriť systém podpory a pripraviť pravidlá pre zamestnávanie dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Mali by sa vytvoriť aj podmienky, aby sa štatút sociálneho podnikania nezneužíval,“ vysvetlil Richter.

Zákon by tak mal priniesť nové pracovné miesta pre ľudí v tzv. hladových dolinách. Sociálne podniky by tak mali vznikať najmä v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré vyčlenila aj samotná vláda. Zákon má vymedziť registrované sociálne podniky z hľadiska zamerania činnosti. Pôjde o tri typy podnikov, a to integračný, energetický a tretím je sociálny podnik bývania. „Prioritne máme záujem riešiť a vybudovať sociálne podniky v znevýhodnených okresoch. Na Slovensku funguje v súčasnosti 68 sociálnych podnikov podľa pôvodnej legislatívy. Nechceme, aby zanikli, ale aby sa mohli transformovať a aby využili možnosti, ktoré prináša novela,“ priblížil minister práce.

Novým zákonom sa zároveň budú novelizovať aj ďalšie. Napríklad zákon o verejnom obstarávaní, dani z príjmu, dani z pridanej hodnoty o rozpočtových pravidlách verejnej správy. „Ideme zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, aby boli zvýhodnené tieto podniky. Chceme, aby v menších investičných projektoch mohli pôsobiť v prvom rade firmy tohto charakteru v danom regióne. Ide nám o to, aby sa vytvorili nové pracovné miesta v znevýhodnených regiónoch,“ skonštatoval Richter. Medzi takéto okresy patrí napríklad Rimavská Sobota, Rožňava či Trebišov.

„Návrh zákona je veľmi dôležitý pre Slovensko a najmä pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných a znevýhodnené okresy, ktoré ideme rozširovať. Predpokladá sa, že sa v nich bude uplatňovať sociálna ekonomika,“ doplnil minister práce.

V Európskej únii (EÚ) podľa šéfa rezortu práce pracuje 14 miliónov ľudí v sociálnej ekonomike, čo predstavuje 6,5 % celkovej pracovnej sily v rámci Únie. „Až 10 % existujúcich podnikov v EÚ sú sociálne podniky, ktoré v posledných rokoch vznikli a každý štvrtý nový podnik má charakter sociálnej ekonomiky. Preto je veľmi dôležité, aby sme aj v podmienkach SR uplatnili všetky otázky, ktoré v tomto smere je potrebné napĺňať,“ dodal Richter.