Kuka Enco Werkzeugbau žiada investičnú pomoc 448.000 eur

0 1501
Na snímke minister hospodárstva SR Vazil Hudák poèas tlaèovej konferencie k podpisu Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a spoloènosou Enel Produzione v Bratislave 21. decembra 2015. FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava – Firma Kuka Enco Werkzeugbau, s. r. o., požaduje investičnú pomoc vo výške 448.000 eur, a to 120.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmu a 328.000 eur vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta. Vyplýva to zo zverejneného zámeru Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Podstatou investičného zámeru je založenie technologického centra Kuka v Dubnici nad Váhom. „Realizácia investičného zámeru s investičnými nákladmi vo výške 510.000 eur je rozložená na obdobie rokov 2015 až 2017. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2017 vytvorí 41 nových pracovných miest, z ktorých minimálne 70 % budú tvoriť zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,“ spresnil rezort hospodárstva.

Kuka Enco Werkzeugbau, s. r. o., Dubnica nad Váhom vznikla v roku 1996 ako Kuka Enco Engineering, s. r. o. Hlavnou činnosťou žiadateľa o investičnú pomoc je vývoj, simulácia a robotizácia priemyselných procesov v automobilovom priemysle. Dubnická firma je súčasťou nemeckej skupiny Kuka AG so sídlom v Augsburgu. Skupina v roku 2013 zamestnávala 7990 ľudí a dosiahla obrat 1,7 miliardy eur.