Invalidní dôchodcovia môžu požiadať o starobný dôchodok

0 682
Ilustračné foto. TASR/AP

BRATISLAVA – Invalidní dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku môžu požiadať Sociálnu poisťovňu (SP) o priznanie starobného dôchodku. Na základe žiadosti o priznanie starobného dôchodku poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku.

Túto sumu porovná so sumou vyplácaného invalidného dôchodku a naďalej bude vyplácať ten dôchodok, ktorého suma bude vyššia. Dôchodcovi sa tak vždy bude vyplácať ten dôchodok, ktorý je preňho výhodnejší. Ak poberateľ invalidného dôchodku nepožiada o priznanie starobného dôchodku, bude sa mu aj po dovŕšení dôchodkového veku vyplácať invalidný dôchodok v sume, ktorá môže byť nižšia ako suma starobného dôchodku.

O priznanie starobného dôchodku môže poberateľ invalidného dôchodku požiadať prostredníctvom pobočky SP v mieste svojho trvalého bydliska, najskôr dovŕšením dôchodkového veku alebo kedykoľvek po tomto dátume.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP