Invalidní dôchodcovia by mali oznámiť zmenu korešpondenčnej adresy

0 533
Ilustračné foto. TASR - Oliver Ondráš

BRATISLAVA – Ak sa invalidný dôchodca nezdržiava v mieste trvalého bydliska, je v jeho vlastnom záujme, aby čo najskôr Sociálnej poisťovni (SP) oznámil korešpondenčnú adresu, kde si preberá písomnosti.

V opačnom prípade sa môže stať, že poisťovňa mu zastaví výplatu invalidného dôchodku.

Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom. Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku.

Pred blížiacim sa termínom pojednávania zašle posudkový lekár poberateľovi dôchodku predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku. Ak poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nepríde v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka predloží ústrediu SP návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.

Výplatu invalidného dôchodku je možné opätovne uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.