Informačné centrá v prvom polroku 2016 navštívilo 1783 návštevníkov

0 520

BRATISLAVA – Za prvých šesť mesiacov tohto roku navštívilo informačné centrá spoločnosti JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach 1783 návštevníkov. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.


„Výstavná expozícia názorne a zrozumiteľne informuje o činnostiach záverečnej časti jadrovej energetiky týkajúcich sa vyraďovania jadrovoenergetických zariadení, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Návštevníci sa mali možnosť dozvedieť, čo je rádioaktivita, ako vznikajú rádioaktívne odpady, ako sa o ne dokážeme postarať a ako sa nakladá s vyhoretým jadrovým palivo,“ priblížila.

O odborné činnosti JAVYS-u sa podľa Žiakovej zaujímali zväčša študenti stredných škôl, gymnázií a vysokých škôl, vrátane zahraničných. Infocentrá navštívili napríklad študenti z poľských univerzít v Krakove a Poznani, ale aj žiaci Strednej priemyselnej školy chemickej v Brne. Starší študenti a návštevníci si mali možnosť pozrieť 3D film o vyraďovaní jadrovej elektrárne V1, ale aj modely jadrovej elektrárne V1 a reaktora VVER 440.

Medzi návštevníkmi infocentier však podľa nej nechýbali ani žiaci základných škôl, pre ktorých je k dispozícii v infocentre v Jaslovských Bohuniciach aj interaktívna časť s technickými hračkami. Tam sa majú deti možnosť dozvedieť viac o ochrane pred ionizujúcim žiarením, dobe polpremeny rádioaktívnych prvkov, či odolnosti budov pri zemetrasení. Tiež si majú možnosť vyskúšať výrobu elektriny na rotopédoch, otestovať sa na teste stresu, či osvojiť si princíp magnetizmu. Na záver môžu návštevníci absolvovať prehliadku autobusom okolo areálu, pričom najväčším lákadlom je pohľad na 120- metrové chladiace veže z bezprostrednej blízkosti.

„Infocentrá spoločnosti JAVYS, a. s., sú otvorené denne a prehliadky sú bezplatné. V prípade záujmu sa možno dozvedieť viac na www.javys.sk/sk/informacny-servis/ic,“ dodala hovorkyňa JAVYS.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS) zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.