Informáciu o stave účtu poistenca treba žiadať po 30. apríli

0 769
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann
Bratislava – Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za kalendárny rok 2016 môže Sociálna poisťovňa sprístupniť najskôr po 30. apríli 2017. Toto časové obmedzenie súvisí so spracovaním údajov za predchádzajúci kalendárny rok a s termínom zverejnenia sumy všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2016.

Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca sa vyhotovuje za obdobie kalendárneho roka. Jej obsahom sú údaje týkajúce sa nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Túto informáciu možno poskytnúť najskôr za rok 2004.

V roku 2016 vybavila Sociálna poisťovňa (SP) 11.712 žiadostí o zaslanie informácie o stave individuálneho účtu poistenca (obsahuje údaje do roku 2003) a 11.052 žiadostí o zaslanie informácií o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za kalendárne roky 2004 až 2015. Vyhotovila tiež 3501 výpisov pre poistencov žijúcich v cudzine.

Na rôzne otázky klientov súvisiace s vedením individuálnych účtov poistencov a podmienkach nároku na dôchodok SP zaslala 4792 odpovedí. Podania klientov týkajúce sa agendy individuálnych účtov boli vybavované priebežne, väčšinou do 7 až 10 dní od doručenia.