Indikátor ekonomického sentimentu sa v októbri 2015 zvýšil

0 912
Ilustračné foto. TASR/AP

BRATISLAVA – Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) sa po niekoľkomesačnom poklese v októbri 2015 opäť zvýšil. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Oproti predchádzajúcemu mesiacu jeho hodnota vzrástla o 2,8 bodu na 101,8, čo ovplyvnil pozitívny vývoj indikátorov dôvery u spotrebiteľov a aj vo všetkých odvetviach, okrem obchodu. Aktuálne IES zaostáva za hodnotou rovnakého obdobia minulého roka o 0,3 bodu a za úrovňou dlhodobého priemeru o 2,6 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle sa v októbri oproti septembru zvýšil o 6,6 bodov na 7,3, čím presiahol o 5,3 bodu úroveň dlhodobého priemeru a predstavuje najvyššiu hodnotu od novembra 2014. Vývoj indikátora ovplyvnilo očakávané zvýšenie produkcie na najbližšie tri mesiace.

V októbri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 5,5 bodu na hodnotu 2,5 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti i úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 30,5 bodu.

Indikátor dôvery v obchode klesol v októbri v porovnaní so septembrom o 2 percentuálne body, a to vplyvom negatívneho hodnotenia minulých a očakávaných podnikateľských aktivít.

Indikátor dôvery v službách v októbri opäť vzrástol, jeho hodnota 13,3 sa v porovnaní so septembrom zvýšila o 5 percentuálnych bodov. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pozitívnymi hodnoteniami očakávaného, ale najmä minulého dopytu, pričom hodnotenie vývoja podnikateľskej situácie za posledné tri mesiace zostalo nezmenené.

Spotrebiteľská atmosféra sa v októbri zlepšila. Oproti septembru 2015 sezónne očistený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 4,9 bodu v dôsledku zníženia obáv pri všetkých zložkách (očakávaná hospodárska situácia na Slovensku, odhadovaný vývoj nezamestnanosti, predpokladaný vývoj finančnej situácie v domácnosti a perspektívy úspor v domácnosti). Aktuálny výsledok po sezónnom očistení bol o 0,6 bodu priaznivejší ako v rovnakom období minulého roka a prevyšoval i dlhodobý priemer.