Hrozí nám únik mozgov? Slováci často zostávajú v krajine štúdia

0 536
Ilustračné foto
Ilustračné foto

Bratislava – Hrozí Slovensku únik mozgov? To bola kľúčová otázka vo vzťahu k slovenským absolventom vysokých škôl v zahraničí, na ktorú hľadal odpoveď prieskum Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Ako na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave prezentovali protagonisti projektu Miloslav Bahna zo SAV a analytička Oľga Gyarfášová, v roku 2012 študovalo na zahraničných školách 15 percent vysokoškolákov. Toto číslo z roka na rok rastie. Z krajín OECD má vyššie percentuálne zastúpenie len Island (19 percent) a Lichtenštajnsko (70 percent). Väčší záujem o štúdium v zahraničí naštartoval najmä protokol podpísaný medzi českým a slovenským ministerstvom školstva, ktorý umožnil bezplatné štúdium Slovákov v ČR a naopak. Záujem slovenských stredoškolákov pokračovať v štúdiu v zahraničí sa okrem Česka viaže predovšetkým na Veľkú Britániu, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a USA. V závislosti od krajiny potom v priemere až 40 percent čerstvých zahraničných absolventov zostáva pracovať v krajine štúdia. Avšak po dvoch a viac rokoch sa až 50 percent vracia späť na Slovensko.

Sociologický prieskum s názvom Brain drain sa realizoval na vzorke 200 respondentov. Pritom nešlo o študentov, ale ich rodičov, ktorí poskytli východiskové informácie. Podľa týchto zdrojov na zahraničných vysokých školách študujú mladí ľudia, ktorí dosahujú nadpriemerné študijné výsledky. Väčšina z nich získala prvé kontakty so zahraničným štúdiom na bilingválnych gymnáziách. Sú to študenti, ktorí väčšinou pochádzajú z prostredia, kde sú obaja rodičia vysokoškolsky vzdelaní.