Hodinové náklady práce v EÚ sa vlani pohybovali od 4,9 po 42,5 eura

0 509

Hodinové náklady práce v členských krajinách Európskej únie (EÚ) sa vlani pohybovali od 4,9 eura po 42,5 eura, ukázala správa európskeho štatistického úradu Eurostat. Najnižšie boli v Bulharsku a Rumunsku a najvyššie v Dánsku a Belgicku. Na Slovensku boli ôsme najnižšie.

V roku 2017 priemerné hodinové náklady práce v celej ekonomike (bez započítania poľnohospodárstva a verejnej správy) dosiahli podľa odhadu Eurostatu 26,8 eura v EÚ a 30,3 eura v eurozóne. Avšak medzi členskými štátmi únie boli výrazné rozdiely.

Najnižšie náklady zaznamenalo Bulharsko (4,9 eura), nasledované Rumunskom (6,3 eura), Litvou (8 eur), Lotyšskom (8,1 eura), Maďarskom (9,1 eura), Poľskom (9,4 eura), Chorvátskom (10,6 eura), Slovenskom (11,1 eura) a Českom (11,3 eura). Naopak najvyššie malo Dánsko (42,5 eura), nasledované Belgickom (39,6 eura), Luxemburskom (37,6 eura), Švédskom (36,6 eura) a Francúzskom (36 eur).

Hodinové náklady práce v priemysle dosiahli v EÚ 27,4 eura a v eurozóne 33,4 %, v službách 26,6 eura respektíve 29,3 eura a v stavebníctve (23,7 eura) respektíve 26,7 eura.

Náklady práce sa skladajú z miezd a platov a nemzdových nákladov. Podiel nemzdových nákladov v celej ekonomike vlani predstavoval v EÚ 24 % a v eurozóne 25,9 %. Pohyboval sa v pásme od 6,7 % na Malte po 32,8 % vo Francúzsku. Na Slovensku dosiahol 26,7 %.

Hodinové náklady práce sa vyjadrené v eurách v roku 2017 v EÚ zvýšili o 2,3 % a v eurozóne o 1,9 %.

V rámci eurozóny najprudšie vzrástli náklady práce v pobaltských štátoch – v Litve (+9 %), Estónsku (+7,4 %) a Lotyšsku (+7 %). Jediným štátom, v ktorom vlani klesli, bolo Fínsko (-1,5 %). Na Slovensku stúpli o 6,5 %.