Fyzická a duševná pohoda ovplyvňujú kancelársku prácu. Ako ju navodiť?

0 611
Ilustračná snímka
Bratislava – Developeri a prenajímatelia, ktorí investujú do budovania kancelárií vytvárajúcich pohodu pre nájomcov, budú profitovať a tí, ktorí nebudú takto investovať, budú čeliť klesajúcim ziskom. Vyplýva to z aktuálnej správy realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield.
Správa Well Work Place mapuje hlavné trendy, príležitosti a výzvy budúcnosti, ktorým čelia majitelia a nájomcovia komerčných kancelárskych priestorov pre rastúci dôraz na zdravie a vitalitu zamestnancov ako súčasti pracovného prostredia.

„Potvrdilo sa, že lepšie osvetlenie, priestorové usporiadanie a rastliny prispievajú k pohode a zvyšujú výkonnosť zamestnancov. Zisky zo zvýšenej výkonnosti výrazne prevažujú nad potenciálnymi úsporami nákladov dosiahnutými efektívnosťou v oblasti nehnuteľností – čo je pre nájomcov jasný imperatív,“ uvádza sa v správe.

Poradenská firma v nej tvrdí, že nehnuteľnosť, ktorá prináša duševnú pohodu, znamená aj pre prenajímateľov komerčnú výhodu a prinesie vyššie zisky.

„Zvyšovanie pohody v odvetví komerčných nehnuteľností nie je módny výstrelok, ale už dávno očakávané potvrdenie toho, že ľudia predstavujú najväčšie náklady a najviac prispievajú k úspechu spoločností. Volanie po zmene v odvetví nehnuteľností a širšom prostredí zastavaných oblastí je hlasné a jasné: dizajn a výstavba pracovísk sa musí zmeniť tak, aby zodpovedala pružnej budúcnosti,“ povedala autorka správy Sophy Moffat z výskumného tímu spoločnosti v EMEA.

V budúcnosti sa podľa Cushman & Wakefield rozšíri počet konzultantov v oblasti duševnej pohody. Role pracovníkov riadenia ľudských zdrojov a správy zariadení, ktorí často pôsobia v podnikoch, budú nahradené manažérmi spoločenstiev využívajúcich analytické nástroje, inteligentné technológie a obchodné postupy efektivity, aby prispôsobili fyzické prostredie svojim obyvateľom.

Poradenská firma očakáva, že duševná pohoda bude rozhodujúca pre prilákanie kvalitných nájomcov. „Spokojnosť bude zohrávať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o prenájme, a to najmä pre podniky vo vedomostnom sektore. Tradičná kariéra bude nahradená portfóliami skúseností a zamestnanci si budú voliť, kde a ako chcú pracovať. Pozitívne pôsobiace a inteligentné kancelárie sa tak stanú najvyššou prioritou pre veľké talenty a faktor ‚dobrých kancelárií‘ bude ovplyvňovať rozhodnutia o prenájme popredných spoločností,“ opisuje.

Zdravotnú kondíciu zamestnancov budú podľa správy predpovedať technológie. Na základe zdravotných programov v pracovnom prostredí sa bude dať predpovedať práceneschopnosť a budú sa tak riadiť medzery v oblasti ľudských zdrojov, ako aj náklady na zdravotnú starostlivosť zamestnancov v budúcnosti. „Očakávame tiež analýzy zdravia zamestnancov a následné nastavenie fyzického priestoru. Tradičné metriky sa budú musieť zmeniť, aby lepšie analyzovali súbory údajov,“ píše sa v nej.