Firmy po zavedení daňových licencií priznali zisky

0 555
TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava  – Firmy otočili. Významná časť z nich, ktorá mala predtým nulové alebo len minimálne dane, totiž po zavedení daňových licencií nejaké zisky priznala. Ukázalo sa však, že to bolo predovšetkým v sumách, z ktorých im vyplýva daňová povinnosť blízko úrovne licencie. Vo svojom aktuálnom komentári to konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Podľa rady tak tieto firmy priznali zisky a vyššiu daň, ale nie vďaka zlepšeniu reálnych ekonomických výsledkov. „Jednoducho priznali daň vo výške, ktorú by nakoniec aj tak museli zaplatiť kvôli novinke, ktorou je daňová licencia,“ priblížila RRZ. Firmám tak v situácii, keď nie je možné odviesť štátu menej, ako je výška daňovej licencie, odpadá podľa rozpočtovej rady aj motivácia umelo znižovať hospodársky výsledok a optimalizovať daň do nuly.

V roku 2014 sa podľa analýzy RRZ podiel daňovníkov, ktorí priznávali nulovú alebo nízku daň, výrazne znížil. Naopak, v okolí hodnoty daňovej licencie sa zvýšil, a to najmä vo výške 480 eur a 960 eur. Takto sa správalo približne u 30.000 firiem. „Pravdepodobne došlo k obmedzeniu daňových výdavkov alebo priznaniu vyšších tržieb, keďže sa znížila motivácia firiem optimalizovať až na nulu. Zjednodušene, títo daňovníci priznali daň, ktorú by nakoniec museli zaplatiť aj tak vo forme licencie,“ domnieva sa RRZ.

Daňové licencie boli na Slovensku zavedené v roku 2014. Ide o minimálnu daň z príjmov právnických osôb, ktorú sú povinné subjekty platiť bez ohľadu na ich dosiahnutý hospodársky výsledok. Jej základná výška bola stanovená na 480 eur, 960 eur a 2880 eur v závislosti od ročného obratu firmy a podľa toho, či je daňovník platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Podľa rady sa zavedenie licencií stalo zaujímavým experimentom, ktorý optimalizáciu dane z príjmu ilustruje priamo na číslach. Na druhej strane však existujú firmy, ktoré reálne dosiahnu stratu alebo malý zisk a napriek tomu musia licenciu zaplatiť.

Súčasný kabinet Roberta Fica avizoval možné zrušenie daňových licencií. „Z fiškálneho hľadiska je zaujímavá otázka, či sa správanie daňovníkov opätovne zmení po zrušení licencií,“ doplnila RRZ. Rezort financií vyčíslil, že ich zrušenie v roku 2018 zníži daňové príjmy štátneho rozpočtu o 72 miliónov eur. „To by platilo vtedy, ak by podniky aj napriek zrušeniu licencií priznávali dane v okolí jej hodnôt ako v roku 2014. V opačnom prípade môže byť výpadok vyšší o 40 miliónov eur,“ dodala rozpočtová rada.